Nordmenn er over tid blitt flinkere til å spise frukt og grønnsaker. Men er vi villige til å spise mye mindre kjøtt og fisk, slik den nye EAT-rapporten ber oss om?

Shutterstock / NTB scanpix

Ny rapport ber oss endre matvanene våre – på en drastisk måte!

MiljøKjøttforbruket i verden må halveres dersom man skal ha et sunt og bærekraftig kosthold i 2050. Det er konklusjonen i en ny rapport. Den ferske rapporten blir møtt med både ros og skarp kritikk.

 • © NTB
 • Published:
 • Updated:

Det er organisasjonen EAT og det medisinske tidsskriftet Lancet som har laget rapporten.

Fakta om EAT-Lancet-rapporten

 • EAT-Lancet kommisjonen har utarbeidet en rapport med de første vitenskapelige målene for et sunt kosthold fra bærekraftig matproduksjon innenfor planetens tålegrenser.
 • Rapporten er resultatet av et treårig prosjekt. 37 eksperter fra 16 land har deltatt.
 • Bak kommisjonen står organisasjonen EAT og det medisinske tidsskriftet Lancet.
 • EAT ble grunnlagt av lege og miljøforkjemper Gunhild Stordalen. EAT skal fremme en sunnere og mer bærekraftig matindustri.
 • Hovedkonklusjonen i rapporten er at kosthold og matproduksjon må endres radikalt for å fø en befolkning på 10 milliarder mennesker innen 2050.
 • Et sunt og bærekraftig kosthold har et totalt kaloriinntak på omtrent 35 prosent fullkorn og rotgrønnsaker, proteinkilder hovedsakelig fra planter.
 • I tillegg omtrent 14 gram rødt kjøtt og 500 gram grønnsaker og frukt per dag.
 • Usunt kosthold er blant de fremste årsakene til dårlig helse verden over.
 • Ved å følge the planetary health diet mener forskerne at det mulig å forhindre omtrent 11 millioner for tidlige dødsfall per år.
 • Kostholdet som anbefales i rapporten holder seg innenfor planetens tålegrenser for matproduksjon.
 • Det tas hensyn til bruk av landarealer, næringsstoffer, ferskvann og reduksjon i det biologiske mangfold og klimaendringer.

Kilde: The Lance

 

Rapporten ser på hva som må til for å fø jordas antatte befolkning på ti milliarder i 2050.

Kjøttforbruket må reduseres dramatisk

Studien er verdens første forsøk på å sette vitenskapelige mål for sunn mat fra bærekraftig matproduksjon.

Konklusjonen er at det  globale forbruket av mat som rødt kjøtt og sukker må reduseres med om lag 50 prosent. Forbruket av nøtter, grønnsaker og belgfrukter må dobles.

Nordmenn bør spise én kjøttmiddag i måneden

For nordmenn betyr det i praksis at vi bare skal spise fisk én gang i uka, og kjøtt en til to ganger i måneden.

Walter Willet er en av to hovedforfattere bak rapporten. Han peker på at over 800 millioner mennesker opplever matmangel.

– Enda flere har et usunt kosthold, som fører til tidlig død og sykdom, sier han.

Det er ikke noe alternativ

Gunnhild Stordalen er miljøforkjemper og lege. Hun grunnla EAT.  På spørsmål om hvor realistisk det er at alle kan klare det foreslåtte kostholdet, svarer Stordalen slik:

– Det er ikke noe alternativ. Vi kan ikke feile på  FNs bærekraftmål. Vi kan heller ikke feile på målet om å holde oss under to graders global oppvarming, sier hun.

Hun sier at det samtidig er en enorm mulighet til å bedre helsen over hele verden

Det er mange reaksjoner på rapporten

Geir Pollestad er leder av Stortingets næringskomité. Han mener det er vanskelig å ta rapporten alvorlig.

– Vi i Senterpartiet aksepterer ikke at utslipp fra produksjon av mat sammenliknes med forbrenning av olje eller kull, sier han til Dagbladet.

Pollestad mener at utformingen av politikken i Norge skal ta utgangspunkt i de norske kostholdsrådene.

Nordmenn bør bare spise kjøtt en til to ganger i måneden, mener forfatterne bak en ny rapport.

Matproduksjon er ikke det verste

Laila Aass  er forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun er kritisk til at rapporten framstiller matproduksjon som et av de største klimaproblemene.

– De virkelig store klimaproblemene er de fossile utslippene fra kull, olje og gass, sier hun til Dagbladet.

La en plan for å avdekke svakheter

Nettavisen E24  skriver at den norske kjøttbransjen mobiliserte foran publiseringen av kostholdsrapport fra EAT-Lancet-kommisjonen. De la en plan om å «nyansere budskapene» og avdekke «faglige svakheter» i forskningen. Det viser et internt dokument E24 har fått tilgang til.

Dag Henning Reksnes er direktør i nettstedet Matprat. Nettstedet er en del av Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

Reksnes er uenig i miljøkritikken

Reksnes bekrefter motstandsplanen mot EAT-rapporten. Han er svært uenig i miljøkritikken av kjøttindustrien.

– Det jobbes kontinuerlig med å redusere utslippene. Å hausse opp rødt kjøtt som veldig negativt, ser vi ingen grunn til, sier han til E24.

Det får konsekvenser for norsk matproduksjon

Reksnes mener rådene vil få store konsekvenser for norsk matproduksjon.

–  Vår produksjon består av mange ting, hvor kjøtt og egg er én del, sier Reksnes til VG.

Han mener rapporten strider med FNs overordnende mål om at alle land skal utnytte sine matressurser.

Vi har fordoblet kjøttforbruket

Lars Haltbrekken er miljøpolitisk talsmann for SV. Han støtter derimot rapporten.

– I min levetid har vi nesten fordobla mengden kjøtt hver enkelt av oss spiser. Det sier seg sjøl at dette verken er bra for helsa eller miljøet, sier han.

Greenpeace er positive

Miljøorganisasjonen Greenpeace stiller seg positive til den ferske kostholdsrapporten.

Organisasjonen mener rapporten er god og grundig.

Det er ikke så vanskelig

Torunn Nordbø er daglig leder i Opplysningskontoret for brød og korn. Hun mener at rådene i rapporten ikke er så vanskelige å  oppfylle.

– Dobbelt så mye grønt i kosten? Det er ikke så vanskelig når “grønt” inkluderer kornbasert mat, sier hun i en pressemelding..