Kvinner og jenter på flukt er svært utsatt for overgrep fra menneskesmuglere.

REUTERS / NTB scanpix

Kyniske menneskesmuglere slipper unna straff

SamfunnMennesker på flukt blir ofte utsatt for overgrep, tvangsarbeid og sexslaveri. De kriminelle gjerningspersonene går som regel fri. Det viser en fersk FN-rapport.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) har kommet med en ny rapport om  menneskesmugling.

Fakta om mennesker på flukt

  • I 2017 ble drøyt 16 millioner mennesker drevet på flukt. Det utgjør om lag 44.400 hver dag.
  • Det totale antallet flyktninger og internt fordrevne økte med 2,9 millioner til 68,5 millioner.
  • Av disse bor 24,5 millioner i flyktningleire utenfor landegrensene, 40 millioner er internt fordrevet, mens 3,1 millioner har søkt asyl i et annet land.
  • 85 prosent av flykningene under UNHCR-mandat holder til i utviklingsland.
  • Nesten 5 millioner flyktninger, langt færre enn antall nye, returnerte til sitt hjemsted i 2017.
  • Mer enn to av tre flyktninger, 68 prosent, kommer fra følgende fem land: Syria, Afghanistan, Sør-Sudan, Myanmar og Somalia.

Kilde: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)

Rapporten fastslår at menneskesmugling og handel med mennesker er et enormt problem. Problemet er spesielt stort i  land med væpnet konflikt.

Få gjerningspersoner straffes

Mange menneskesmuglere har de siste årene blitt dømt i afrikanske land og i Midtøsten. Likevel er det  få av dem som straffes. Det kommer fram i FN-rapporten.

Misbruket har nådd skrekkelige dimensjoner

Yury Fedotov er sjef for UNODC.  Han forteller at bruken av barnesoldater, tvangsarbeid og sex-slaveri har nådd skrekkelige dimensjoner.

– Væpnede grupper og terrorister bruker menneskesmugling til å spre frykt. På den måten øker de sin egen styrke, sier han.

Menneskesmugling er lukrativt

UNODC dokumenterer hvordan grupper i  væpnede konflikter rundt om i verden bruker handel med mennesker for å finansiere aktiviteter.

De får inntekter fra tvangsarbeid og sex-slaveri. Bruken av barnesoldater gjør at de også får utvidet sine styrker.

Flyktninger blir utsatt for organtyveri

Noen flyktninger blir også utsatt for organtyveri. Det vil si at de får operert ut for eksempel en nyre. Enten ved tvang eller ved at de lokkes med penger.

Mellom 2014 og 2017 er det avdekket om lag 100 tilfeller av organtyveri. De fleste ble utsatt for dette i Midtøsten og Nord-Afrika. Det har også forekommet i Europa og Sentral- og Sør-Amerika.

De fleste ofrene er kvinner

I 2016 ble det rapportert om rundt 25.000 ofre for menneskesmugling. Dette er over 10.000 flere ofre enn i 2011.

Om lag halvparten av ofrene er voksne kvinner, mens 23 prosent er jenter. Andelen jenter er økende, advarer UNODC.

Kvinner er mest utsatt for seksualforbrytelser. I 2016 gjaldt dette 59 prosent av alle ofrene.

Barn er svært utsatt

Røde Kors offentliggjorde rapporten «Alene og utrygg før jul. Den viste at barn er svært sårbare for seksuelle overgrep og utnytting.

Francesco Rocca er president i Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger. Han sier at barn som forlater krig, vold og fattigdom og reiser alene til Europa og USA, er veldig sårbare. De er svært utsatt for seksuelle overgrep og andre former for utnytting.

Flere barn er på flukt

Antall barn som er på flukt uten foreldre, er femdoblet siden 2012. I fjor var det rundt 300.000 av dem.

– Verden svikter disse barna. De blir utsatt for ufattelige forsømmelser og overgrep under reisen og når de kommer fram, forteller Rocca.

Barna er lette ofre for overgrep og kjønnsbasert vold fra menneskesmuglere. De risikerer også å bli solgt til slavearbeid eller prostitusjon.

Lokalsamfunn kan hjelpe barna

For å hjelpe barna foreslår Røde Kors  blant å ta i bruk lokalsamfunn og frivillige langs fluktrutene.

Røde Kors viser til et eksempel i Etiopia der bussjåfører ble opplært til å oppdage mindreårige som reiser alene. Bussjåførene fortalte barna hvor de kunne finne lokale hjelpetilbud.