Færre skoleelever sier de er blitt mobbet det siste året. Det viser en fersk undersøkelse.Men fortsatt er det mange som blir utsatt for mobbing.

Shutterstock / NTB scanpix

Kampen mot mobbing fortsetter

SamfunnFærre elever sier de blir mobbet. Det viser svarene i elevundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2018. Men fortsatt plages en stor gruppe av mobbing.

 • © NTB
 • Published:
 • Updated:

Antallet elever som sier de blir mobbet har gått ned  0,5 prosentpoeng fra 2017.

Rundt 27.000 elever svarte i fjor høst at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. De utgjør ca 6 prosent av elevene som har svart på undersøkelsen.

Fakta om mobbing

 • Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vansker for å forsvare seg.
 • Atferden må finne sted 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere for at det skal kalles mobbing.
 • Eksempler på mobbing kan være:
 • Bli dyttet, slått eller sparket.
 • Bli baksnakket eller bli spredt rykter om
 • Bli truet eller frosset ut
 • Bli presset til å gjøre ting for andre som en ikke vil.
 • Både voksne og barn kan være mobbere.
 • Mobbing skjer på skolen, på fritiden, på trening og på internett.
 • Mobbing som har startet ett sted, sprer seg ofte til andre steder.
 • Alle, både barn og voksne, har et ansvar for å forhindre mobbing.
 • Skolen har plikt til å ta varsler om mobbing på alvor og til å forhindre mobbing.
 • Skolen skal lage en skriftlig plan som skal forhindre videre mobbing.
 • Skolen skal hjelpe eleven helt til eleven sier at han/hun igjen har det bra på skolen.
 • Om tiltakene til skolen ikke fungerer, må skolen finne nye tiltak.

Kilder: Delta.no/God Skole/Barneombudet

Elever mobbes på skolen

Elevene svarer at de er blitt mobbet av enten medelever eller voksne på skolen. De oppgir også at de er blitt mobbet digitalt av medelever.

Rundt 447.000 elever svarte på elevundersøkelsen høsten 2018. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.

Det er en positiv utvikling

Hege Nilssen er direktør i Utdanningsdirektoratet. Hun mener det er positivt at antallet elever som mobbes har gått ned.

–Vi vet at mange skoler jobber godt for å gi elevene en trygg og god skolehverdag, sier hun.

Fortsatt for mange som blir mobbet

Nilsen sier at arbeidet mot mobbing må skje hver eneste dag.

– Fremdeles er det for mange elever som blir mobbet, understreker Nilssen.

Elever blir kalt stygge ting

4,6 prosent av elevene svarer at de blir mobbet av andre elever to til tre ganger i måneden eller oftere. 66 prosent av disse elevene sier at de blir kalt stygge ting og ertet på en sårende måte.

46 prosent blir holdt utenfor og baksnakket. 24 prosent opplever fysisk mobbing.

De voksne visste ikke om mobbingen

37 prosent av elevene som svarer at ingen voksne visste om mobbingen.

16 prosent svarer at skolen visste om mobbingen, men at det ikke ble gjort noe.  Disse tallene har gått noe ned fra elevundersøkelsen i 2017.

Digital mobbing er et problem

Elevene får også spørsmål om digital mobbing. 1,9 prosent av elevene svarer at de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere.

1,6 prosent svarer at de blir mobbet av voksne på skolen.

Mye mobbing skjer gjennom mobil og på nettet.

Audun Braastad / NTB scanpix

Det er nulltoleranse for mobbing

Jan Tore Sanner er kunnskapsminister. Han er glad for at færre elever sier at de blir mobbet.

– Men fortsatt er det mange barn som opplever mobbing på skolen. Innsatsen må derfor forsterkes fremover, sier han.

Mobbeombud skal støtte barn

Fra høsten 2018 fikk alle fylker mobbeombud.

– Mobbeombudene skal støtte og veilede barn, elever og foreldre i saker som gjelder mobbing. De skal skape et bedre skolemiljø, sier Sanner.