Statsmininster Erna Solberg er bekymret for at det fødes for få barn i Norge. Hun oppfordret nordmenn til å lage flere barn.

Shutterstock / NTB scanpix

Det fødes færre barn i Norge

PolitikkStatsminister Erna Solberg (H) mener den norske velferdsmodellen er truet fordi det fødes for få barn. Hun oppfordrer derfor nordmenn til å lage flere barn. Uttalelsene har provosert mange. 

  • © NTB
  • Publisert:

Erna Solberg er bekymret for den fallende fruktbarheten i Norge.

Fakta om fruktbarheten i Norge

  • Det ble født 56 600 barn i 2017. Det er  2 300 færre enn året før.
  • Dette ga et samlet fruktbarhetstall på 1,62 barn per kvinne – det er det laveste som er målt i Norge noen gang.
  • Fødselstallene for 2018 er ikke klare før i mars, men i de tre første kvartalene i fjor ble det født 42.782 barn i Norge.
  • Rekordåret i Norge er 1946 med 70.727 fødsler.
  •  5 323 933 var det totale antallet innbyggere i Norge i 3. kvartal i fjor.
  • I 2012 lå Norges befolkning på under fem millioner, det vil 4 985 870.

Kilde: SSB

– Samfunnet vårt går rundt fordi voksne tar omsorg for barna, og de arbeidsføre sørger for de eldre. De neste tiårene får vi problemer med denne modellen, mener hun.

Forsker er uenig i analysen

Erling Holmøy er forsker ved Statistisk sentralbyrå (SSB). Han er ikke enig i  at flere barn er løsningen for velferdsstaten i Norge. Han viser til at gjennomsnittsnordmannen bare er en utgiftspost.

Han nevner tre viktige momenter: Flere barn gir flere å forsørge. Oljefondet må deles på flere. Nordmenn er en offentlig utgiftspost.

–  Dersom norske kvinner føder flere barn,  blir det flere som må forsørges i en periode på 65 år, sier Holmøy.

Velferdsstaten er ikke truet

Espen Gamlund er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. I en kronikk i Aftenposten skriver han at det ikke nødvendigvis er slik at lavere fødselstall truer velferdsstaten.

– Det finnes mange barn i verden uten foreldre. Mange ville tjent på at flere av disse barna kom til Norge, sier Gamlund.

Han minner om at det finnes mange voksne som ikke kan få egne barn.

Innvandrere bør få hjelp til å få jobb

Han mener dessuten at man må gi unge innvandrere og innvandrerkvinner lettere tilgang til arbeidsmarkedet.

– Samlet bør disse tiltakene kompensere for den reduserte fruktbarheten, mener han.

Lave fødselstall er veldig alvorlig

Jan Ludvig Andreassen er sjeføkonom i finanskonsernet Eika-gruppen. Han mener at de lave fødselstallene i Norge er mer alvorlig enn det Solberg  gir uttrykk for.

Han sier det er et problem at det ikke lønner seg å få barn. Han foreslår derfor høyere pensjon til foreldre.

Man kan gi foreldre flere fordeler

–  Et tiltak for å få opp fødselstallene kunne være å gi foreldre en halv million i oppspart pensjon per barn man får, sier han i et intervju med Dagens Næringsliv.

Andreassen mener befolkningsvekst er helt avgjørende for økonomisk vekst.

Innbyggertallet i Norge har vokst

Andre eksperter er helt uenig i dette.

Kjetil Staalesen er spesialrådgiver i LO. I en kommentar i Dagsavisen påpeker han at innbyggertallet i Norge har vokst med 77 prosent på to generasjoner.

– I 1942 var vi tre millioner nordmenn. Nå er vi 5, 3 millioner. Hvor stopper det? Når blir vi mange nok, spør han.

Generasjonene bør ikke alltid vokse

Han mener det er feil at man må basere seg på at neste generasjon alltid er litt større en forrige.

– Skal vi oppnå bærekraft og balanse, må vi heller organisere samfunnet vårt slik at hver generasjon i gjennomsnitt produserer like mye som de forbruker, sier han.

Vi må prioritere tøffere

Staalesen mener det vil bety at vi må forbruke mindre enn vi gjør i dag.

– Det er en tøff prioritering. Men det er mer redelig enn å overlate ansvaret til våre barn, mener han.

Kunnskap er viktig

Linda Hofstad Helleland (H) er barne- og likestillingsminister. Hun sier det er viktig å få mer grunnleggende kunnskap om hvordan endringer i fruktbarhet kan påvirke økonomien.

– Siden 60-tallet har antallet barnefødsler i Norge gått nedover. Regjeringen ser med bekymring på at fødselstallene nå er rekordlave, og ønsker å se på hvilke konsekvenser dette vil ha for Norge, sier Helleland.

Statsminister Erna Solberg mener mange venter for  lenge med å få barn, og derfor får problemer med fruktbarheten. Hun vil gjøre det lettere for unge å stifte familie.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Barnefødsler er ikke den eneste løsningen

Helleland tror ikke at økt antall barnefødsler vil løse velferdsstatens utfordringer alene.

– Men det er et langt skritt fra det til å si at flere barnefødsler ikke er bærekraftig. Trekker man den argumentasjonen langt nok, kan man si at det mest lønnsomme for Norge er at vi ikke har noen befolkning i det hele tatt, sier Helleland.