Det ble enighet om en klimaavtale i Katowice i Polen. Selv om mange mener avtalen ikke går langt nok, er de fleste lettet over at det ble politisk enighet om mye. Lederen for forhandlingene, Michal Kurtyka ledet forhandlingene. Her blir han hyllet for jobben.

Czarek Sokolowski/AP/NTB scanpix

Verdens ledere ble enige om et regelverk for reduksjon av klimautslipp

MiljøMange forskere er bekymret. De mener at det nye regelverket ikke går langt nok, og at den globale oppvarmingen derfor vil fortsette. Klimaminister Ola Elvestuen sier at avtalen er viktig, men at det gjenstår mye arbeid.

  • © NTB
  • Published:

Klimamøtet i polske Katowice endte med enighet om et sett felles regler for hvordan landene skal gjennomføre Parisavtalen.

Snaut 200 land sluttet seg til et regelverk om hvordan man skal forstå, måle, rapportere og etterleve Parisavtalen. Målet med avtalen er å begrense klimaendringene.

Fakta om klimatoppmøtet i Katowice i Polen

  • 196 land skrev under på regelverket som sier hvordan klimaavtalen fra Paris i 2015 skal fungere i praksis.
  • De skal følge en felles mal for å registrere hvordan de kutter i sine utslipp av klimagasser, og hvordan de melder dette inn til FN.
  • Rapportere inn til FN hva de faktisk har sluppet ut og kuttet.
  • I avtalen får fattige land en forsikring om at rike land skal hjelpe dem med å komme i mål med kostbare klimatiltak.
  • Rike land skal innrapportere hva de bidrar med av økonomisk hjelp til fattige land.
  • Alle land skal kunne se om de andre landene har gjort det de har lovet.
  • Landene har lovet å oppdatere sine klimaplaner innen 2020. Over 40 land har allerede lovet å øke sine ambisjoner, blant andre Norge.

Kilde: NRK

15 åring refset lederne

Greta Thunberg er en 15 år gammel svensk jente. Hun er engasjert i  klimasaken. Thunberg talte på FNs klimatoppmøte i Katowice. Hun gikk  hardt ut mot verdens ledere.

–  Dere stjeler fremtiden til barna deres, sa Thunberg.

Hun kritiserte verdenslederne for ikke å tore å ta tak i problemene.

– Ledere må våge å gjennomføre upopulære tiltak for å stoppe klimautslipp, sa Thunberg.

Det ble enighet om en kjøreplan

Sebastian Mernild er klimaforsker og leder av Nansensenteret i Bergen. Han mener klimamøtet var viktig  fordi landene ble enige om en kjøreplan for å begrense temperaturstigningen.

– Men det de ble enige om, er ikke nok for å holde temperaturstigningen på under 2 grader. Faktisk vil man nå få et sted mellom 3 og 4 graders stigning i 2100, sier Mernild.

Rapport skapte strid

Landene ble ikke enige om å anerkjenne en FN-rapport.

FN-rapporten konkluderer med at det er behov for kraftigere kutt i klimagassutslippene for å unngå dramatiske konsekvenser av klimaendringene. Kraftige utslippskutt er nødvendig dersom man skal forhindre mer ekstremvær, økende havnivåer og tap av plante- og dyrearter.

Verden trenger handling

Gaute Eiterjord er leder i Natur og Ungdom. Han mener det er «vanvittig provoserende» at man tross all kunnskap ikke klarer å få på plass konkrete løfter om kutt.

– Akkurat nå har verden stø kurs mot klimakatastrofe. Vi trenger vi ikke mer snakk. Vi trenger handling, sier Eiterjord.

Toppmøtet var preget av krangling

Esben Marcussen er fagrådgiver i Greenpeace Norge. Han sier at klimamøtet var preget av manglende lederskap og uvirkelig krangling.

– Lyspunktet er at partene ble enige om en regelbok for forståelsen av Parisavtalen. Men uten løfter om nødvendige klimakutt er det dypt urovekkende, tilføyer han.

Vi må sette nye mål

Ola Elvestuen er Klima- og miljøminister fra partiet Venstre. Han mener at avtalen er avgjørende for å nå målet om å begrense klodens oppvarming til pluss 1,5 grader.

– Avtalen er et viktig skritt, men det er ikke nok. Verden styrer mot en oppvarming på over 3 grader. Derfor må verdens land komme med nye og sterkere målsettinger i 2020, sier Elvestuen.

Statsminister Erna Solberg (H) roser klimaavtalen, men understreker at arbeidet må fortsette for å kutte klimautslipp både i Norge og globalt.