Hevingen av den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad er utsatt på grunn av dårlig vær. Trolig skjer ikke redningsoperasjonen før etter jul

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Fregatten KNM Helge Ingstad blir liggende i sjøen til over nyttår

ØkonomiFregatten kolliderte og sank utenfor Øygarden i Hordaland 8. november. Sjøforsvaret er bekymret for at fregatten skal skli ut på dypere vann. Krevende værforhold gjør at redningsoperasjonen likevel må utsettes. 

 • © NTB
 • Published:

Fregatten kolliderte med tankskipet Sola TS.   Spørsmålene er mange om hvordan ulykken kunne skje.

Det var klar natt da Helge Ingstad seilte inn i Hjeltefjorden. Fregatten skal også ha fått advarsler fra tankskipet Sola TS over radiosambandet før de kolliderte. Det kom fram av en lydlogg fra radiokontakten mellom skipene som VG  publiserte tidligere i høst.

Fakta om KNM Helge Ingstad

 •  KNM Helge Ingstad er den fjerde av totalt fem norske fregatter i Nansen-klassen som ble levert i perioden 2006 til 2011.
 • Dimensjoner: 134 meter lang, 16,8 meter bred, 32 meter høy og den stikker 7,6 meter ned i sjøen. Marsfart er 26 knop.
 • Normal besetning er 132. .
 • Prisen for alle fem fregattene var 21 milliarder kroner.
 •  Fregattene har et bredt spekter av våpensystemer både til luft og til vanns.
 • KNM Helge Ingstad var en del av den internasjonale fregattstyrken Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1).
 • Styrken er en del av NATO Response Force, som har en høy beredskap og rask reaksjonstid.
 • Natt til torsdag 8. november kolliderer KNM Helge Ingstad med tankskipet Sola.
 • Militærskipet påføres en stor flenge i siden på skroget og det renner mer vann inn enn hva lensepumpene greier å få ut.
 • Natt til 13. november røk flere vaiere som holdt fregatten på plass. Fregatten sank, og senere samme dag var bare radartårnet og litt av akterenden synlig.
 • Dårlig vær fører til at operasjonen med å heve skipet blir utsatt. Trolig skjer det ikke før etter jul.

(Kilde: Forsvaret, NTB, Wikipedia)

Havarikommisjonen har kommet med rapport

Havarikommisjonen har nylig kommet med en foreløpig rapport om ulykken.

Havarikommisjonen mener blant annet at mannskapet på KNM Helge Ingstad ikke forsto at Sola TS var et tankskip i fart. De skal ha trodd at tankskipet var en del av en terminal på land. De svingte derfor ikke unna.

Kollisjonen er en skandale

Kollisjonen er en stor skandale. Fregatten er utrolig kostbar. Den er verdt rundt fire milliarder kroner.

Årsaken til at KNM Helge Ingstad sank, er også at skroget ikke holdt mål.

Havarikommisjon har kommet fram til tekniske feil på skipet. Rom som skulle ha vært vantette, var det likevel ikke.

Flere skip har samme feil

KNM Helge Ingstad ble levert til Forsvaret i 2009. Forsvaret har fire andre slike skip. Det er avdekket samme feil på de andre skipene.

Tre av de andre fregattene har nå fått installert hasteløsninger for å hindre at vann sprer seg i skroget.

Forbereder heving av skipet

Mye er gjort for å forberede heving av KNM Helge Ingstad. Blant annet er alle missiler på dekk fjernet. Missilene er fjernet for å gi plass til kjettinger når fartøyet skal heves.

Man har også tømt skipet for drivstoff. Det er tømt for rundt 150.000 liter marin diesel. I tillegg er det tatt ut 33.000 liter olje blandet med vann.

To lektere skal gjøre jobben

To kranlekterne skal samarbeide om å løfte fregatten opp på en flytedokk. Deretter skal det ødelagte skipet transporteres til Haakonsvern. Haakonsvern er Sjøforsvarets hovedbase. Basen ligger i Bergen .

Det er fortsatt ikke tatt noen endelig beslutning om fregatten framtid. Det er usikkert om alt det kostbare materiellet om bord er ødelagt. Det er heller ikke sikkert at den store flengen i skroget kan repareres.

Det blir en kostbar redning

Det vil koste minst 70 millioner kroner å heve fregatten.

Fregatten er sikret for å hindre at det sklir enda mer ut. Men mange frykter likevel at skipet skal skli dypere ned i sjøen når operasjonen med å heve skipet er utsatt.

Skipet blir stadig utsatt for bevegelser fra sjøen.