Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix

Utforskeren.no er lansert

SamfunnUtforskeren.no er et nytt verktøy som gir elevene innsikt i egne interesser og styrker, og som kan hjelpe til med å gi en retning i forhold til hvilke utdanningsprogrammer som kan være aktuelle å se nærmere på.

 • © NTB
 • Publisert:
 • Oppdatert:

Mange unge er usikre på hva de skal søke på av videregående opplæring etter at de er ferdig med ungdomsskolen. De vet at det kan ha stor betydning å «velge riktig» – men vet ikke helt hva dette innebærer. Betyr det å velge «med hodet» eller «med hjertet»?

Fakta om utforskeren

Utforskeren.no bygger på karriereveiledningsprogrammet vip24, men er tilpasset ungdommer og deres interesser.

Tanken bak utforskeren.no er at gjennom å bli bedre kjent med sine interesser vil ungdommer kunne gjøre mer bevisste valg i forhold til hva de skal søke seg inn på i videregående opplæring. Kartleggingen gir ikke fasitsvar, men kan hjelpe de som er usikre med å peke ut en retning de bør se nærmere på.

Utforskeren.no bygger på de seks klassiske arketypene til Holland;

 • praktisk type
 • utforskende type
 • kunstnerisk type
 • sosial type
 • foretaksom type
 • ordenstype

Utforskeren.no blir levert av Conexus/CXS.

Et viktig valg

Det er et viktig valg, og selv om man senere kan gjøre om og velge andre studieretninger er det viktig at det valget man tar er så gjennomtenkt som mulig. Man kan tenke seg at noe av drop-out-problematikken rett og slett handler om at man har havnet på «feil hylle», og da er det viktig å være oppmerksom på hva som er ens interesser og styrker.

Nye kompetansemål

Faget utdannningsvalg skal forberede elevene på videre utdanning og arbeidsliv. I forbindelse med Fagfornyelsen er det kommet innspill til nye kompetansemål i faget:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • beskrive egne styrker, personlige egenskaper og interesser, og kunne se dette i sammenheng
  med karriereønsker og livsmestring
 • samle, analysere og ta i bruk informasjon om utdanning og arbeid
 • utforske utdanningsmuligheter og gjøre rede for ulike utdanningsveier og hvilke yrkesområder de
  kan føre til
 • tilegne seg kunnskap om arbeidslivet og reflektere over eksisterende og fremtidige yrker
 • gjøre rede for hva og hvem som påvirker karrierevalg og drøfte kjønnsperspektiver i karrierevalg
 • planlegge egen karriere, kunne gå fra idé til handling og valg og reflektere over konsekvenser av
  valg
 • forstå verdien av arbeid på individ- og samfunnsnivå
 • reflektere over ulike sider ved overgangsfaser i livet

Utforskeren skal gi elevene innsikt

Utforskeren.no er en undersøkelse som gir elevene en innsikt i egne interesser og styrker. Etter at undersøkelsen er gjennomført vil de få en tilbakemelding hvor de får lære mer om sine interesser, og hvilke styrker som er knyttet til de ulike interesseprofilene til Holland (se faktaboks).

I tillegg vil elevene få en tilbakemelding som viser de studieprogrammene som er mest i samsvar med interessene som er avdekket i utforskeren.no.