Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (th) i samtale med TV2 sjef Olav T. Sandnes (tv), kulturredaktør i NRK Hege Duckert og kringkastingssjef i NRK Thor Gjermund Eriksen under Topplederkonferansen om kjønnsbalanse i toppledelsen i næringslivet denne uka.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Regjeringen er oppgitt over mangelen på kvinnelige ledere i næringslivet

PolitikkBlant de 200 største norske selskapene er kvinneandelen i toppledelsen veldig lav. Nå vil regjeringen at næringslivet sørger for å rekruttere inn flere kvinner.

  • © NTB
  • Publisert:

Regjeringen har denne uka lagt fram en liste med tiltak som de vil at næringslivet skal gjennomføre. Målet er å øke kvinneandelen i toppsjiktet.

Fakta om likestilling

  • Kvinner og menn skal ha like rettigheter og muligheter innen alle vesentlige livsområder.
  • Sentralt i likestilling er en lik fordeling av makt og innflytelse.
  • Samme muligheter til økonomisk uavhengighet.
  • Like muligheter i yrkesvalg, arbeid og utviklingsmuligheter i arbeidslivet.
  • Samme rett til utdannelse, samme mulighet til utvikling av personlige interesser.
  • Delt ansvar for hjem og barn.
  • Frihet fra kjønnsrelatert vold.

Kilde: Wikipedia

Regjeringen mener at næringslivet har et samfunnsansvar for å bidra til likestilling i arbeidslivet.

Alt for få kvinner er direktører

Blant de 200 største norske selskapene er det bare 19 prosent kvinner som er direktører.

22 prosent av topplederne er kvinner, mens bare bare 31 prosent av styremedlemmene er kvinner.

Ledelsen må ta ansvar

Regjeringen mener at ledelsen i en bedrift må ta ansvar. De må sette seg klare mål for å få en kjønnsbalanse på alle nivåer.

Videre må styret og ledelsen lage en tydelig plan for å nå målene som selskapet har satt. De må jobbe aktivt for å rekruttere flere kvinnelige ledere.

Næringslivet må jobbe langsiktig

Næringslivet bør videre ha en plan for å jobbe langsiktig med talentutvikling. Bedrifter må legge til rette for at man kan kombinere karriere og familie.

Ledelsen bør også forvente at fedre tar sin del av foreldrepermisjonen.

Unge må velge utdanning uavhengig av kjønn

Linda Hofstad Helleland (H) er barne- og likestillingsminister. Hun mener næringslivet bør skape interesse for ledelse og likestilling hos den yngre generasjonen.

– Næringslivet kan bidra til at gutter og jenter velger den utdanningen de vil, uavhengig kjønn, mener statsråden.