Regjeringen ønsker at alle skoler nå skal tilby skolegudstjenester. Men det skal være frivillig å delta.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Regjeringen anbefaler at gudstjenester skal være en del av skolens tilbud

KulturDe siste årene har det vært ulik praksis og tilbud om skolegudstjenester rundt om i Norge. Nå mener Regjeringen at alle skoler bør tilby skolegudstjenester. De som ikke ønsker å gå i kirken skal få tilbud om et alternativ.

  • © NTB
  • Published:

Det er Kunnskapsdepartementet som har utarbeidet en oppdatert, nasjonal  veileder  om skolegudstjenester.

Fakta om Den norske kirke

  • Den norske kirke er en gren av den evangelisk-lutherske kirke. Grunnlagt i 1537.
  • Tidligere også kalt statskirken. Men fra 2012 er Den norske kirke ikke lenger statens offentlige religion.
  • 70,6 prosent av befolkningen er medlemmer i Den norske kirke.
  • Man blir medlem av Den norske kirke gjennom å døpes. Personer som flytter til Norge, kan melde seg inn dersom de er døpt i sitt hjemland.

Kilder: Snl.no

Jan Tore Sanner (H) er kunnskaps- og integreringsminister. Han sier mange har spurt etter en ny veileder.

– Vi ville ha den nye veilederen på plass før årets julegudstjenester, sier Sanner til NTB.

Håper på flere gudstjenester

Flere steder i landet har det vært uro og uklarhet knyttet til gjennomføringen av skolegudstjenester.

I 2016 viste en oversikt fra Kommunal Rapport at én av fem skoler valgte å droppe skolegudstjenesten. Det vil si rundt 600 av landets vel 3.000 grunnskoler.

Sanner håper på mange gudstjenester

Statsråden håper nå at så mange som mulig av kommunene og skolene legger til rette for skolegudstjenester. Han mener kristen kulturarv har en naturlig plass i skolen. Gudstjenester hører til i denne tradisjonen.

– Skolen bør ha dialog med foreldrene og gi god informasjon i forkant av skolegudstjenesten. De bør også få god informasjon om det alternative opplegget, sier Sanner.

Humanetikere er skuffet

Trond Enger er generalsekretær i Human-Etisk Forbund. Han er skuffet over at regjeringen anbefaler skolegudstjenester, men han synes det er bra at det er kommet en ny veileder.

– Vi er fornøyd med at veilederen slår fast at foresatte og elever skal ha et valg mellom to likeverdige arrangementer. Et likeverdig arrangement må tilby samme høytidsstemte opplevelse som en gudstjeneste, sier Enger.

Det er store variasjoner i tilbudene

Mange skoler har allerede gode, likeverdige ordninger, men det er store variasjoner landet rundt.

I veilederen heter det at alle skoleavslutninger skal være inkluderende og tilrettelagt for alle. Skolegudstjenestene bør derfor ikke være del av skoleavslutningen.