Kloden vår mister stadig flere ville dyr. Årsaken er både ulovlig jakt og ødeleggelser av naturen. Dette neshornet ble drept av krypskyttere som ville ha hornet.

REUTERS/ NTB scanpix

Vi er i ferd med å utrydde verdens ville dyr

Miljø60 prosent av klodens dyreliv er blitt borte siden 1970. Årsaken er at vi mennesker ødelegger naturens helse.

  • © NTB
  • Published:

Det er Verdens Naturfond (WWF) som har kommet med den helt ferske rapporten «Living Planet Report». Den viser at  klodens dyreliv er er blitt sterkt redusert de siste tiårene.  Rapporten fastslår at ingenting er naturlig ved det dramatiske tapet av natur og dyreliv.

Rapporten avslører at det er vi menneskene som skader planetens helse med alle våre inngrep.

WWF ber ledere ta ansvar

WWF ber verdens ledere om å snu utviklingen. Hvis ikke kan nærmere 70 prosent av virveldyr være borte om bare et par års tid.

Virveldyr er dyr med ryggrad eller virvelsøyle. Pattedyr, fugler, fisk, krypdyr og amfibier er i denne gruppen.

Fakta om verdens naturtap

  • Siden 1970 har vi mistet minst 60 prosent av verdens ville dyr.
  • Tap av artsmangfold er særlig stort i tropiske strøk. Mest dramatisk er det i Mellom- og Sør-Amerika hvor det har vært en nedgang på 83 prosent siden 1970.
  • Regnskogen krymper: Nesten 20 prosent av Amazonas har forsvunnet på bare 50 år.
  • Nesten 6 milliarder tonn fisk og annen sjømat har blitt hentet opp fra verdenshavene siden 1950.
  • I dag har rundt  90 prosent av verdens sjøfugler plastbiter i magen.  I 1960 var tallet 5 prosent.
  • Nesten 200 millioner mennesker er avhengige av korallrev for beskyttelse mot stormvær og bølger – Verden har mistet halvparten av tropiske koraller på bare 30 år.

Kilde: WWF

Vi kan klare å snu trenden

– Vi kan være den siste generasjonen som kan snu denne trenden, heter det i rapporten. WWF mener de to neste årene blir helt avgjørende for utviklingen.

Marco Lambertin er generalsekretær i WWF. Han ser med stor uro på framtiden.

Han mener det ikke kan være en sunn og lykkelig framtid for menneskene med en maltraktert klode.

Jorda er hardt skadd

– Vi trues av et destabilisert klima, reduserte havnivåer, tomme skoger og skadd jord, sier han.

Den største trusselen mot naturen er ødeleggelsene av leveområder, overdreven jakt og fangst, forurensning og klimaendringer.

– Vi må prioritere naturen

Bård Vegar Solhjell er generalsekretær i WWFs avdeling i Norge. Han understreker at politikerne både i Norge og resten av verden nå må prioritere å redde naturen.

– Vi er helt avhengige av naturen. Likevel presser vi den langt hardere enn den tåler, sier Solhjell.

Naturen må få gode vilkår

Han mener vi må jobbe for sikre en planet hvor naturen trives.

–Vi må sørge for å ha friske skoger, hav, elver, et yrende og rikt dyreliv, sier han.

Skogområder ødelegges av menneskelig aktivitet. Her er det regnskog i Brasil som ulovlig er blitt brent ned.

AP / NTB scanpix

Kina vil tillate handel med truede dyreraser

Samme dag som rapporten ble offentliggjort, meldte Kina at landet igjen vil tillate handel med produkter laget av truede tigre og neshorn. Produktene brukes til medisinsk bruk. Et forbud mot denne bruken ble innført i 1993. Forbudet kom etter sterkt internasjonalt press.

WWF mener at Kinas beslutning vil få alvorlige konsekvenser for disse dyrene. Bare rundt 3890 tigre lever utenfor fangenskap i verden i dag. Snikskyttere truer både ville tigre og artsfellene som lever i reservater. Nå kan verdens tigerbestand stå i enda større fare, tror WWF.