Finansminister Siv Jensen har la frem forslag om statsbudsjett for 2019 i Stortinget.

CCornelius Poppe / NTB scanpix

Regjeringen vil bruke mer oljepenger i 2019

ØkonomiRegjeringen har lagt fram et statsbudsjett som verken vil bremse eller øke farten i norsk økonomi neste år. Opposisjonen mener budsjettforslaget vil øke forskjellene mellom folk. Klimaeksperter slakter budsjettet.

  • © NTB
  • Published:

Finansminister Siv Jensen fastslår at økonomien er i god vekst. Hun mener at Norge er kommet styrket ut av oljeprisfallet.

Regjeringen øker oljepengebruken med 4,5 milliarder kroner i forslag til statsbudsjett for 2019. Regjeringen får godkjent-stempel for å legge fram et budsjett som verken vil bremse eller øke farten i norsk økonomi neste år.

Fakta om statsbudsjett

  • Et statsbudsjett er et overslag over  en stats  inntekter og utgifter i et budsjettår. 
  • I noen land, deriblant Norge, er det regjeringen som utarbeider statsbudsjettet. I andre land, blant annet USA, er det nasjonalforsamlingen som leder budsjettarbeidet.
  • Som hovedregel må statsbudsjettet uansett vedtas av landets nasjonalforsamling. 
  • I Norge behandler Stortinget forslaget til statsbudsjett. Stortinget gjør både endringer og vedtar budsjettet.     
  • Budsjettet blir da bindende for regjeringen og dermed for statsadministrasjonen.

 

Det er et nøytralt budsjett

Lars Haartveit er sjeføkonom i Virke. Virke er den største hovedorganisasjonen for tjenestenæringene. Organisasjonen representerer over 21 000 virksomheter. Haartveit er positiv til budsjettet.

– Det er et nøytralt budsjett som er godt tilpasset en økonomi i god vekst, mener han.

Opposisjonen er kritisk

En samlet opposisjon mener likevel at regjeringen ikke benytter de gode tidene godt nok.

Jonas Gahr Støre er leder for Arbeiderpartiet. Han savner tiltak for å redusere antallet arbeidsledige. Neste år vil over 100.000 personer stå uten jobb.

Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet er kritisk til regjeringens forslag til statsbudsjett. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Forskjellene mellom folk fortsetter

– Budsjettet gjør ikke nok for å redusere forskjellene mellom folk, mener Støre.

Sosialistisk venstreparti (SV) Rødt, Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne (MDG) er enige i kritikken.

De rike får mer, de fattige får mindre

Kari Elisabeth Kaski representerer SV. Hun mener at regjeringens gjør for lite for å bekjempe barnefattigdom.

– De fattigste får bare en firedel av det de rikeste får i skattekutt, sier hun.

Eksperter kritiserer klimasatsing

Bjørn Samset er forskningsdirektør i Senter for klimaforskning  (CICERO).   Han fastslår at regjeringen ikke kommer med noen nye store klimatiltak.

– Statsbudsjettet betyr at framtidens generasjoner får en kjempestor byrde, sier Samset til Klassekampen.

Klimautslippene må reduseres kraftig

FNs klimapanel (IPCC) har nylig offentliggjort en ny rapport om den globale oppvarmingen.

IPCC skriver i sin rapport at verdens klimautslipp må kuttes med hele 45 prosent innen 2030. Så store kutt må til hvis vi skal klare å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Norges klimautslipp vil bare falle med 17,6 prosent med det statsbudsjettet som nå er lagt fram, skriver Dagsavisen.

Statsbudsjettet bør ikke vedtas

Silje Ask Lundberg er  leder i Naturvernforbundet. Hun mener regjeringen gjør alt for lite for klimaet.

– Hvis dette statsbudsjettet blir vedtatt, fortsetter regjeringen å styre Norge inn i en verden med voldsomme og ødeleggende klimaendringer, sier hun.

Klimaministeren er ikke enig i kritikken

Ola Elvestuen er klima- og miljøminister. Han er ikke enige i kritikken.

– Vi har en klar plan for å få til klimakutt og for at Norge skal lede an i dette arbeidet, sier Elvestuen. Han kommer fra partiet Venstre.