Trident Juncture heter den store NATO-øvelsen som nå er i gang i Norge. Russland liker ikke den store militærøvelsen og har selv igangsatt militærøvelser.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Norske myndigheter er ikke bekymret for russisk militærøvelse

PolitikkStatsminister Erna Solberg mener Russland ønsker å vise muskler under den store NATO-øvelsen som pågår i Norge nå. Hun lar seg ikke bekymre.

  • © NTB
  • Published:

Den russiske øvelsen begynner 1. november. Den foregår i internasjonalt farvann utenfor Mørekysten. Det er midt i havområdene der NATO er i gang med storøvelsen Trident Juncture.

VG skriver at Russland planlegger flere missiltester utenfor kysten av Norge i dagene 6.–9. november. Et missil er et styrt rakettvåpen.

Fakta om Trident Juncture

  •  NATOs militærøvelse Trident Juncture holdes i Norge fra 25. oktober til 7. november.
  • Mer enn 50.000 soldater fra 30 land skal delta. Det er NATOs største militærøvelse siden den kalde krigens slutt.
  •  Formålet er å trene på felles  forsvar og flytting av store militære styrker under vanskelige værforhold.
  •  Norge har samtidig som mål å trene totalforsvaret. Det vil si samarbeidet mellom militært forsvar og sivil beredskap.

Vise muskler

Statsminister Erna Solberg sier at Russland har varslet Norge. De har gitt beskjed om missiltesten utenfor norsk territorium.

Hun mener at de russiske testene er en respons på den pågående NATO-øvelsen.

– De ønsker å vise muskler, sier Solberg. Russernes motøvelse er noe man måtte forvente, sier hun.

– Unødvendig

– Vi bør ikke ha veldig høye skuldre som følge av dette, uttaler statsministeren.

Erna Solberg tror at  russernes missiltesting  kan ha innenrikspolitiske sider. Russiske myndigheter kan ønske å vise innbyggerne sine at de reagerer på den store NATO-øvelsen.

– Ikke normalt

Jens Stoltenberg er sjef for NATO. Han betegner det som normalt at russerne gjennomfører slike øvelser.

Generalløytnant Rune Jakobsen er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter. Han mener derimot at øvelsene ikke er helt  normale. Han peker på at det er  vanlig er at slike prøveskytinger foregår i Barentshavet. Det er mye lenger nord.

– Jeg kan ikke huske sist vi så det her nede. Sånn sett avviker det fra et normalt mønster, sier Jakobsen til NTB.

–  Men det er selvfølgelig i Russlands rett å gjøre det, tilføyer han.

Må godtas

Frank Bakke-Jensen er forsvarsminister. Han understreker at dette er øvelser som pågår i internasjonalt farvann.

– Russland er i sin fulle rett til å øve der. De har etablert et område, og de har varslet om det. Da må vi bare godta det, sier han.

Statsminister Erna Solberg har selv deltatt i NATO-øvelsen som pågår i Norge nå. Hun er ikke bekymret over at Russland samtidig foretar en militærøvelse.

Heiko Junge / NTB scanpix