Trond Brandsar ble rammet av flommen i Bismo i Skjåk kommune i Oppland. Han måtte få hjelp til å komme seg fram til huset sitt. Mildvær og mye regn ga vårflomtilstander på senhøsten.

Ørn Borgen / NTB scanpix

Norge trenger bedre flom- og skredsikring

MiljøNorges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener det er mye bedre for samfunnet å bruke penger på å forebygge flom og skred enn å reparere skader etterpå. Forsikringsselskapene melder om en strøm av skademeldinger etter oktoberflommen i Sør-Norge. Skadebeløpene vil utgjøre mange millioner kroner.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Store deler av Sør-Norge opplevde en svært skremmende flom i midten av oktober. Den uvanlige høstflommen skyldes en kombinasjon av kraftig regn og snøsmelting som følge av unormalt varmt vær i fjellet. Flere steder ble det satt varmerekorder. I Tafjord på Sunnmøre steg temperaturen med 14 grader i løpet av én time.

Fakta om globale klimaendringer

  • Temperaturen på jorda har steget med cirka 1.0 grad siden slutten av 1800-tallet.
  • Mesteparten av økningen siden 1950-tallet er menneskeskapt. Det er forskerne 95 prosent sikre på, ifølge FNs klimapanel (IPCC).
  • Menneskenes påvirkning på klimaet skyldes mest utslipp av CO2 og andre klimagasser.
  • Klimautslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industri.
  • Økende temperatur på jorda kan føre til stigende havnivå, mer regn, mer tørke, mer flom og utryddelse av arter. Bebodde områder kan bli oversvømt, og verdens produksjon av mat kan bli truet.
  • Mye av varmen fra global oppvarming ender i havet. Varmere hav gjør stor skade på korallrevene. Det rammer mange av artene som lever i havet.
  • Endringene i klimaet ventes å bli kraftigere i løpet av de neste tiårene.

Kilder: IPCC, NTB

– Det er ikke vanlig med så raske temperaturstigninger, sier Jan-Inge Hansen. Han jobber ved meteorologisk institutt.

Det er behov for store summer

NVE har regnet ut at det er behov for 2,5 milliarder kroner til flom- og skredsikringstiltak over hele landet. Forslaget til statsbudsjett ble lagt fram tidligere i høst. Der får NVE bare rundt 250 millioner kroner til skred- og flomsikringer. Det er altså bare 10 prosent av det NVE mener det er behov for.

Grethe Helgås er fungerende direktør i skred- og vassdragsavdelingen i NVE. Hun mener at beløpet som er satt av i statsbudsjettet til flomsikring, er for lav.

– Det lønner seg heller å forebygge enn å reparere, sier Helgås til Nationen.

Det trengs også penger til hastetiltak

NVE  har kartlagt at 69 steder i Norge har behov for tiltak i størrelsesorden 5 millioner kroner eller mer.

– Oversikten vår viser behovet for flom- og skredsikringstiltak som bør løses over tid. Etter flomhendelsen i midten av oktober, vil det også være behov for hastetiltak, sier Helgås.

Det hjelper å sikre mot flom

Hun forteller at NVE hadde sikret Odda sentrum mot flom.

– Det viser seg at denne sikringen var nyttig, sier Helgås.  Hun mener skadene uten sikringen ville vært større.

Forsikringsselskapene jobber på spreng

Forsikringsselskapene har nå en travel tid. De melder om en strøm av skademeldinger etter flommen og den ekstreme høstvarmen i Sør-Norge.

Bjarne Rysstad  er kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring. Han forteller at de fleste skadene skyldes vann som har trengt inn i bygninger og kjellere.

Store utgifter for kommunene

Skjåk øverst i Ottadalen i Oppland ble hardt rammet av flommen. Elias Sperstad  er ordfører i  Skjåk kommune.  Han bekrefter at skadene er omfattende.

–Kostnadene kan bli store også for kommunen, sier han.

Varmere klima fører til mer ekstremvær

Tore Furevik  leder Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen. Han sier at sannsynligheten for slike plutselige værhendelser blir større i et varmere klima.

– Stigende globale temperaturer øker risikoen både for varmerekorder og ekstremnedbør, sier han.

En ekkel opplevelse

Trond Brandsar  bor i et av områdene i Skjåk som ble oversvømt. Han forteller at vannet kom i løpet av en halvtime.

– Det var fryktelig ekkelt, sier Brandsar til NTB. Han og kona og deres to barn måtte rask komme seg bort fra huset sitt da vann fra  Ottaelva strømmet inn over byggefeltet hvor de bor.