Regjeringen har lovet å avvikle pelsdyrnæringen innen 2025. NOAH håper avviklingen vil skje raskere.

Heiko Junge / NTB scanpix

Fakkeltog mot at ville dyr holdes i bur

PolitikkRegjeringen har lovet å avvikle pelsdyrnæringen innen 2025. Dyrevernere er glad for vedtaket, men mener at sju år er lenge for dyrene det gjelder. De jobber for at færrest mulig dyr må leve sine liv i bur i disse årene.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

NOAH er en organisasjon som arbeider for dyrs rettigheter. I 15 år har de arrangert fakkeltog for å støtte avviklingen av pelsdyrnæringen. Årets fakkeltog ble holdt i over 20 norske byer den siste helgen i oktober.

Siri Martinsen er leder for NOAH. Hun forteller at årets tog var en feiring av at pelsforbudet legges fram i år.

Fakta om pelsdyroppdrett i Norge

  • Rev og mink er de dominerende artene i pelsdyroppdrett i Norge.
  • Det er omlag 280 pelsdyrbruk, med tilsammen rundt 225.000 mink og rev.
  • Næringen sysselsetter nærmere 500  mennesker.
  •  Den samlede omsetningen de siste årene har vært på rundt 400-500 millioner kroner.
  • Regjeringen har varslet at den vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen innen 2024/2025.

Kilder: Norges pelsdyralslag, NTB

 

 

Forbudet må komme uten forsinkelser

Hun sier at demonstrasjonene samtidig var en beskjed til politikerne om at pelsforbudet må komme uten forsinkelser.

Det er nå bred politisk støtte for forslaget om å forby pelsoppdrett.

Høyre støtter forbudet

Henrik Asheim er representant fra Høyre.  Han mener at Norge må ta dyrevelferden på alvor og si nei til pelsdyroppdrett.

– Dette lovforbudet skal vi få til sammen, sier Asheim.

Pelsoppdrett er ikke bra for dyrene

Høyre har støtte av de andre regjeringspartiene, Venstre og Fremskrittspartiet (Frp)

Stine Margrethe Olsen er representant fra Fremskrittspartiet. Hun mener at pelsdyr i bur er uforenlig med god dyrevelferd.

Det er bred enighet blant opposisjonen

Arbeiderpartiet SV, MDG og Rødt har alle programfestet at de vil avvikle pelsdyroppdrett. Terje Aasland representerer Arbeiderpartiet.

Han sier at tiden for å holde ville dyr i bur er definitivt over, og at avviklingen av pelsdyrnæringen må skje raskt.

– Vi trenger bøndene til å produsere bærekraftig mat. Men vi trenger ikke bøndene til å holde ville dyr i bur, mener Aasland.

NOAH vil holde presset oppe

Det er 15. året på rad at NOAH arrangerer fakkeltog mot pels. Denne gangen var det altså for å markere at regjeringen nå utarbeider et forbud mot pelsdyrhold.

NOAH jubler over regjeringens løfte, men håper at avviklingen kan skje raskere.  De sier de vil holde presset oppe til alle bur er tomme.