Folk i Stavanger viste hva de mente om rushtidsavgifter ved å demonstrerer på bybrua. Flere bomstasjoner i Rogaland ble ødelagt dagen før de skulle åpnes.

Carina Johansen / NTB Scanpix

Det er stor motstand i Rogaland mot ny bomavgift

SamfunnFem bomstasjoner i Rogaland ble utsatt for hærverk dagen før bilistene skulle ha betalt for å passere. Politiet ber om tips.

  • © NTB
  • Published:

Politiet mener det ikke er tilfeldig når hærverket skjedde. Nå skal vakter fra Securitas passe på bommene både dag og natt en stund framover.

Fakta om bomavgifter

  • Bompenger er en avgift som betales av bilister for bruk av  veier, tunneler og broer.
  •  Bompenger er en måte å finansiere nye veiprosjekter, eller utbedring av gamle veier.
  • Norske myndigheter mener at bompenger i all hovedsak skal benyttes til å betale for veiprosjekter og til å gjøre kollektivtrafikken bedre.
  • I Norge ble det innkrevd bompenger ved 228 bomstasjoner i 2018. Det var 58 flere bomstasjoner enn i 2013.
  •  Formålet med rushtidsavgift er  mindre bilkøer i rushtiden. Mindre bilkøer betyr bedre framkommelighet for trikker og busser. Det  på sin side fører til et mer effektivt kollektivtilbud.

Kilde: Wikipedia, snl

Folk er sinte på avgiften

Det er vedtatt å innføre en rushtidsavgift fra klokka 7. Tiltaket er svært omstridt og har vakt stor motstand i lokalmiljøet. Mange mennesker er sinte og har demonstrert mot nye avgifter. De synes det blir for dyrt å bruke bil daglig.

– Det er et organisert preg over ødeleggelsene, sier Brit Randulff. Hun er operasjonsleder i Sørvest politidistrikt. Hun mener det neppe er tilfeldig at ødeleggelsene skjedde dagen før avgiften skulle tre i kraft.

Gratis inntil videre

Politiet sier det er gjort skader for store verdier. Det vil være umulig å kreve inn penger før bomstasjonene er reparert.

Statens vegvesen bekrefter at det vil være gratis å passere bomstasjonene i flere dager.

Satt fyr på

I tre av tilfellene skal gjerningspersonene ha brutt opp et panel på siden av de nye bomportalene. De skal så ha satt fyr på ledningene som ligger innenfor. Det skriver Dagbladet.

Ingen er så langt pågrepet for ugjerningene. Politiet ønsker tips fra publikum i saken.