Rundt 8.000 elever går ut av ungdomsskolen med veldig dårlige karakterer. Mange har også strøket i flere fag. Nå kan de kanskje få tilbud om å gå et klassetrinn til før de begynner på videregående skole.

Berit Roald / NTB scanpix

11. klasse for elever med svake karakterer?

SamfunnMange elever går ut av ungdomsskolen med veldig svake karakterer. Nå foreslår kunnskapsministeren at de skal få tilbud om å gå 11. klasse før de begynner på videregående skole.

  • © NTB
  • Publisert:

Ca 60.000 elever går hvert år ut av ungdomsskolen. Rundt 8.000 av disse har veldig dårlige karakterer. Noen har også strøket i mange fag.

Med et svakt grunnlag fra ungdomsskolen er det ofte vanskelig å gjennomføre videregående skole. I dag sendes alle likevel rett videre til videregående. Så mange som 5.500 av disse elevene klarer ikke å fullføre skolen.

Fakta om ungdomsskole og karakterer

  • Ungdomsskole er i Norge i dag betegnelsen på skoler med ungdomstrinnene 8. til 10.
  •  Den 10-årige grunnskole ble innført i 1997. Før det var ungdomsskolen for elever fra 7. til 9. klasse.
  • I stort sett alle land i verden i dag er skolen delt i barneskole for barn fra 6-12 år, ungdomsskole for ungdommer fra 13–16 år.
  • I motsetning til barneskolen, begynner elevene på ungdomsskolen med karakterer.
  • Elevene som avsluttet grunnskolen i 2018, hadde i gjennomsnitt 41,8 grunnskolepoeng. For gutter var tallet 39,5 poeng. For jenter var det 44,1 poeng.
  • Forskerne har sett på sammenhengen mellom foreldrenes nivå av utdanning og elevenes karakterer. Elever med foreldre med grunnskole eller ingen fullført utdanning hadde i gjennomsnitt 35,6 poeng. For elever der foreldrene har mer enn fire år høyere utdanning, er gjennomsnittet 46,6 poeng.

Kilde: wikipedia,  Statistisk sentralbyrå 

11. klasse kan være en god løsning

Jan Tore Sanner er kunnskapsminister. Han vil gjøre noe med den vanskelige situasjonen som mange unge befinner seg i. Sanner mener man må vurdere  et 11. skoleår.

– Ungdom med dårlige forutsetninger skal ikke havne mellom to stoler: Ungdomsskolen som de forlater, og videregående som de begynner på, sier han.

Fylkeskommuner bør få større ansvar

Sanner vil vurdere å gi fylkeskommunene et større ansvar for denne elevgruppen. Det er fylkeskommunene som jobber tettest på skoleungdommene.

Flertallet av elevene uten fullført grunnskole er etnisk norske, men andelen med innvandrerbakgrunn øker.  Det er særlig elever med kort botid i Norge som mangler grunnskolepoeng. Mange av disse er fra Afghanistan og Syria. Det er flest gutter som sliter.

– Vi er langt fra målet

Kunnskapsministeren opplyser at gjennomføringen i videregående opplæring er den høyeste siden målingene startet.

– Men vi er fortsatt langt fra målet om at ni av ti elever skal fullføre og bestå, sier Sanner. Han representerer partiet Høyre.

Av elevene som har karaktersnitt fra ungdomsskolen på mellom 2,5 og 3, er det bare rundt 40 prosent som gjennomfører videregående i løpet av fem år.