SYNAGOGE: Det jødiske samfunnet i Norge kalles Det Mosaiske trossamfunn. Bildet viser døren til synagogen i Trondheim.

ILLUSTRASJONSFOTO: GORM KALLESTAD / NTB SCANPIX

Norske jøder opplever ofte hets og trakassering

SamfunnEn ny nettside skal informere om jødedom og jødisk liv i Norge. Målet er å fjerne fordommer mot jøder.

  • © NTB
  • Publisert:

Jødedommen.no skal vise hvordan norske jøder lever livene sine.

Fakta om jødedom

  • Jødedommen er den eldste av de tre store monoteistiske verdensreligionene.
  • Monoteisme betyr at man tror at det bare finnes én gud.
  • Det bor mellom 1.200 og 1.500 personer med jødisk bakgrunn i Norge. Det viser tall fra 2016.
  • Nærmere 800 av dem er medlem i trossamfunn.

Kilder: Høyskolen i Østfold, Wikipedia

Jøder forteller om seg selv

På nettstedet kan man finne videoer av jødiske nordmenn som forteller om seg selv. Det er også videoer som viser de jødiske variantene av den kristne konfirmasjonen. De kalles bat mitsva for jenter og bar mitsva for gutter.

Det jødiske samfunnet i Norge kalles Det Mosaiske trossamfunn. Det er de som står bak den nye nettsiden.

Regjeringen støtter nettsiden. Den er et ledd i regjeringens arbeid for å bekjempe antisemittisme. Antisemittisme betyr negative handlinger og tanker rettet mot jøder fordi de er jøder.

– Nettsiden er veldig viktig

Monica Mæland er kommunal- og moderniseringsminister. Hun synes nettsiden er veldig viktig.

– Vi lever i en tid med masse informasjon. Det er et problem at mye av informasjonen ikke er riktige og at den spres veldig fort på nettet, sier hun.

Det spres mange usannheter

Ervin Kohn er leder for Det Mosaiske Trossamfunn. Han sier at det blir spredd mange usannheter om jøder.

For eksempel at jøder ønsker å holde seg for seg selv fordi de mener at de er bedre enn andre. Det er ikke tilfelle.

Kohn tror at nettsiden kan bidra til å fjerne negative holdninger mot jøder.

– Kunnskap er veldig viktig for å hindre at fordommer oppstår, sier han.

VERDENSRELIGIONER: Her vises symbolene for verdensreligioner, fra venstre islam, jødedom, buddhisme og kristendom.

ILLUSTRASJON/FOTO: Shutterstock NTB scanpix

– Jødene er mer utsatt

Nettsiden er en del av regjeringens arbeid mot antisemittisme. Handlingsplanen mot antisemittisme ble lansert i 2016.

Monica Mæland mener det er viktig med en egen handlingsplan mot antisemittisme.

– Vi må erkjenne at noen grupper er spesielt utsatt. Jødene har vært spesielt utsatt gjennom historien, sier hun.

Mæland mener at det har vært episoder i Norge i nyere tid som viser at antisemittisme øker.

Vil også motkjempe hat mot muslimer

Hanne Bjurstrøm er Likestillings- og diskrimineringsombud. Hun mener det er viktig med en tilsvarende handlingsplan mot muslimhat. Også muslimer i Norge blir utsatt for hat og fordommer, understreker hun.

Mæland er enige i at det må vurderes.