Stortinget var fullsett da Stortinget sluttbehandla kommune-reforma i fjor. Men det er framleis mykje uro rundt reforma.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Fylkes-varaordførar: – KrF har selt Finnmark på billigsal

PolitikkFylkes-varaordførar Tarjei Jensen Bech (Ap) i Finnmark har ikkje gitt opp håpet om å snu tvangs-samanslåinga med Troms.

  • © NTB
  • Publisert:
  • Oppdatert:

– KrF har selt Finnmark på billigsal på bakrommet. Vi er djupt skuffa, seier Ap-politikaren til NTB.

Fakta om region-reforma

  • Stortinget vedtok region-reforma 8. juni 2018.
  • 19 fylke skal reduserast til 11.
  • Sør- og Nord-Trøndelag slo seg saman til Trøndelag 1. januar i år.
  • Kommunal- og regionalminister Monica Mæland (H) la i august samanslåinga av Troms og Finnmark på is til saka kjem opp på nytt i Stortinget i haust.
  • Bråket i nord førte òg til at arbeidet med samanslåinga av Østfold, Buskerud og Akershus til Viken fylke vart utsett.
  • Dei andre nye fylka er Vestland (Hordaland og Sogn og Fjordane); Innlandet (Hedmark og Oppland); Agder (Aust-Agder og Vest-Agder); og Vestfold og Telemark (Vestfold og Telemark).
  • Møre og Romsdal, Rogaland og Oslo held fram som eigne fylke som i dag.

Denne veka vart det klart at KrF har vorte einige med regjerings-partia Høgre, Frp og Venstre om region-reforma. Dermed sikrar dei òg fleirtal for tvangs-samanslåing av Troms og Finnmark når saka kjem opp i Stortinget i haust.

87 prosent av finnmarkingane stemte mot tvangs-samanslåing under folkeavstemminga i mai. Jensen Bech meiner at KrF og regjerings-partia ikkje forstår finnmarkingane.

– Vi hadde eit håp om at KrF ville lytte til befolkninga i Finnmark. Når dei fleste er totalt imot, meiner vi at det er lurt å lytte til det, seier han.

– Makkverk

– Region-reforma er eit makkverk av ei reform, som har starta i heilt feil ende, meiner Jensen Bech.

Varaordføraren understrekar at han ikkje har gitt opp håpet.

– Vi held fast ved primær-standpunktet vårt. No må vi snu alle steinar, ta tida til hjelp og sjå kva vi kan gjere fram mot behandlinga i Stortinget.

Fylkesvaraordføraren i Finnmark, Tarjei Jensen Bech (Ap), meiner at KrF har selt Finnmark på billigsal.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Jensen Bech er positiv til at fylkeskommunen skal få fleire oppgåver, men han vil ikkje at det skal gå ut over Finnmark som eige fylke.

– Finnmark ønskjer demokrati og vil fortsetje å styre vår eiga utvikling.

Troms fornøgd

Han meiner at det blir uheldig med eit gigantisk fylke med enorme avstandar. Samtidig meiner han det framleis er lurt å ha offentlege styresmakter nært grensa mot Russland.

Fylkesråds-leiar Willy Ørnebakk (Ap) i Troms er likevel fornøgd med avklaringa. Han meiner det er på tide å førebu den nye regionen Troms og Finnmark.

– Vi har tru på at vi kan gjere ting betre ved å styre det frå vår eigen region enn å vente på signal frå Oslo heile tida, seier Ørnebakk til NRK.