DU ER IKKJE ÅLEINE: Else Kåss Furuset ønskjer å vise at det er du og eg som kan gjere ein forskjell i kvardagen blant venner, familie og kollegaer.

FOTO: CORNELIUS POPPE / NTB SCANPIX

Else Kåss Furuset opna huset for å førebyggje sjølvmord

HelseStatsministeren var blant gjestene då komikar Else Kåss Furuset inviterte nesten 1.000 kjente og ukjente heim til vaflar og treff for å førebyggje sjølvmord.

 • © NTB
 • Published:
 • Updated:

Høvet var den internasjonale sjølvmords-førebyggings-dagen, og Furuseth inviterte til minifestival i si eiga 100 kvadratmeter store leilegheit på Bislett i Oslo.

I ti puljar på rundt 100 menneske kvar fekk dei som hadde meldt seg på, sleppe inn til musikk, prat, vaflar og kaffi. Minifestivalen starta tidleg på morgonen og varte til seint på kveld.

Fakta om hjelp mot sjølvmordstankar 

 • Hjelpetelefonen: 116 123 (alltid open)
 • Alarmtelefonen for barn og unge 116 111
 • Røde Kors' hjelpetelefon for ungdom: 800 33 321
 • Helsestasjon for ungdom
 • Helsesøster ved skulen
 • Utekontaktane
 • Ein grei lærar
 • Ein vaksen du stoler på
 • Ein venn

Kjelde: ung.no

Furuseth helste den første puljen velkommen klokka 7.30 om morgonen.

– Kvifor er vi her i dag? Fordi det kvart år er fire gonger så mange som døyr i sjølvmord som i trafikken, men vi høyrer ikkje så mykje om desse dødsfalla. Eg trur med handa på hjartet at dersom fleire hadde vore samla som dette – mykje folk på få kvadrat – så hadde færre følt seg einsame, sa Furuseth.

Ny TV-serie

Furuseth har sjølv opplevd at både mor og bror har gjort sjølvmord. Dei siste åra har ho hatt stor suksess med den prislønte monolog-framsyninga «Kondolerer», der ho fortel om den dramatiske familie-historia.

Måndag kveld hadde Furuseth dessutan premiere på den nye TV-serien «Else: Om Selvmord» på TV Norge og Dplay.

– Gjennom serien ønskjer eg å vise at det er du og eg som medmenneske som verkeleg kan gjere ein forskjell i kvardagen blant venner, familie og kollegaer. Det er hovudpoenget som eg òg prøver å banke inn med dette arrangementet: Du er ikkje åleine. Der det er hjarterom, er det husrom, seier Else Kåss Furuseth.

Statsminister Erna Solberg (H) var med i den første puljen hos Furuseth. Ho meiner komikaren har vore med på å auke forståinga for sjølvmords-problematikken i Noreg.

– Eg trur det har hatt ei utruleg betyding. Det at ho som pårørande fortel, kan kanskje gi mange av dei som går rundt og er deprimerte og vurderer sjølvmord, ein tanke om korleis resten av familien opplever det, seier Solberg til NTB.

Fullbooka på få timar

Solberg varsla måndag at regjeringa snart kjem med ein ny handlingsplan mot sjølvmord. Der har regjeringa mellom anna bedt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om å finne ut kva tiltak som verkar best.

– Det offentlege har eit ansvar. Men vi som medmenneske har òg eit ansvar for å vere opne, møtest og snakke med folk. Så må vi lære barna frå dei er små korleis dei skal sortere og handtere vanskelege kjensler. Det er no inne i dei nye fagplanane for skulen, fortalde statsministeren.

Mange artistar og komikarar var innom Furuseth måndag for å spele og snakke om temaet. Berre timar etter at ho la ut invitasjonen på Facebook-sida si tidlegare i haust, var arrangementet fullteikna.

– Openheit kan bli eit litt holt ord. Men eg håper eg kan vise kva det kan bety heilt konkret her i dag, sa Furuseth til dei mange frammøtte som mingla rundt i heimen hennar.