UTVIKLING: Forskeren ser flere tegn på at den «skikkeligheten» som har preget norske ungdommer de siste generasjonene, er på vei bort.

ILLUSTRASJONSFOTO: FRANK MAY / NTB SCANPIX

Ungdom har blitt mer uskikkelige

HelseFlere ungdommer bryter regler, skulker og røyker hasj. Forskere har sett en utvikling de siste årene. De mener unge ikke er så skikkelige lenger.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Utviklingen kommer fram i Ungdata. Dette er en undersøkelse som forteller hvordan det står til med norsk ungdom.

Fakta om Ungdata

  • Ungdata er lokale spørreundersøkelser for ungdom. De er et tilbud til alle kommuner og fylkeskommuner.
  • Siden 2010 har over en halv million 439.200 ungdommer fra 405 kommuner deltatt. I år omfatter undersøkelsen over 100 kommuner.
  • Ungdata gir dermed et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag.

Kilde: Ungdata

De fleste er veltilpasset

Undersøkelsen viser at flertallet av norske ungdommer er veltilpasset, aktive og hjemmekjære. De aller fleste trives med foreldre, venner og skole.

– Det er samtidig noen utviklings-trekk det kan være grunn til å se nærmere på, sier forsker Anders Bakken.

Han jobber ved velferds-forskningsinstituttet Nova ved Oslo Met. Nova lager de årlige undersøkelsen i samarbeid med Korus, som er regionale kompetanse-sentre innen rus.

Forskeren ser flere tegn på at den «skikkeligheten» som har preget norske ungdommer de siste generasjonene, er på vei bort.

Mer hærverk og nasking

De siste to årene har det vært en økning av unge som bryter lover og regler. Det gjelder blant annet nasking og hærverk. Særlig er det økning blant gutter.

Flere enn før skulker i ungdomsskolen. Og det er en liten økning i skader på grunn av vold.

Les også: Unge bruker mindre tid hos vener 

Flere bruker cannabis

Det er også økt bruk av marihuana eller hasj. Ungdommene som har brukt dette, skiller seg ut på flere områder. De er mindre fornøyd med foreldrene, trives dårligere på skolen og er mindre tilfreds med lokalmiljøet. De skulker mer, trener mindre og bruker mer tobakk og alkohol.

Det ser man om man sammenligner med ungdom som ikke har brukt cannabis.

Lite tro på framtida

Forskerne i Nova ser også mindre framtids-optimisme enn tidligere.

– Andelen av ungdom som tror de aldri vil bli arbeidsledig, er gått markert ned. Det er også færre enn før som tror de kommer til å leve et godt og lykkelig liv, sier Anders Bakken.

FLERTALLET: Flere ungdommer bryter regler, skulker og røyker hasj. Men de fleste norske ungdommer lever aktive liv, der vennskap, familieliv og skole står sentralt.

ILLUSTRASJONSFOTO: BERIT ROALD / NTB SCANPIX

Bra med de fleste

De aller fleste norske ungdommer har det likevel bra. Det er hovedfunnet i Ungdata-undersøkelsen.

De har aktive liv. Vennskap, familieliv, skole, trening og digital fritid er viktig i hverdagen.

– Fortsatt er dagens unge en god del mer veltilpasset enn mange tidligere ungdoms-generasjoner, sier Bakken.

Fornøyde med foreldrene

Forskeren forteller at et stort flertall av tenåringene er godt fornøyd med foreldrene sine. De har også minst én fortrolig venn. Og de er fornøyde med lokalmiljøet.

Flertallet blir ikke mobbet eller plaget. De er også optimistiske med tanke på framtiden. To av tre planlegger høyere utdanning og er nokså sikre på at de vil få et godt og lykkelig liv.

Most Read