NEKTET: Den muslimske mannen i 40-årene har forklart hvorfor han ikke ville hilse på den kvinnelige kollegaen sin.

ILLUSTRASJONSFOTO: TORE MEEK / NTB SCANPIX

Muslimsk lærer mistet jobben fordi han ikke ville hilse

KulturEn muslimsk lærer fikk ikke fortsette i jobben etter at han nektet å håndhilse på en kvinne. Nå skal Diskrimineringsnemda behandle saken.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Den muslimske mannen i 40-årene har forklart hvorfor han ikke ville hilse på den kvinnelige kollegaen sin. Han sier at han ikke ville utsette seg for fristelser og at han bare følger profetens ord.

Mannen har klaget til Diskrimineringsnemnda. Han klager på Ekeberg skole i Oslo fordi han ikke fikk fortsette vikariatet. Han klager også på Nav fordi han ikke fikk støtte til sosialststøtte. Nav ga avslag på søknaden om sosialstøtte fordi mannen sa nei til å ta annet arbeid.

Fakta om Diskrimineringsnemnda

  • Diskrimineringsnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan. Den ligger under Barne- og likestillingsdepartementet.
  • Diskrimineringsnemndas oppgave er å passe på bestemmelsene i likestillings- og diskrimineringslovgivningen blir fulgt.
  • Likestillingsloven skal hindre diskriminering blant annet på grunn av kjønn, etnisk tilhørighet, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, alder og andre forhold ved en person.
  • Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter.
  • Loven har som mål å bedre kvinners og minoriteters stilling.

Det er en vanskelig situasjon

Hanne Bjurstrøm er likestillings- og diskrimineringsombud. Hun sier at saken er vanskelig fordi to menneskerettigheter kolliderer: hensynet til kjønnslikestilling og hensynet til religionsfrihet.

Bjurstrøm mener at personer som jobber med mennesker, må finne seg i å håndhilse. Hvis ikke kan det bli oppfattet som manglende respekt.

Man må vise respekt

Bjurstrøm sier at det i de aller fleste arbeidsforhold vil det være riktig å kreve at man håndhilser. Men hun mener at en annen type respektfull form for hilsning også kan være greit.

Det må gjøres en vurdering av de ulike hensynene, sier hun.

Muslimsk kvinne fikk støtte

I Sverige har de hatt en lignende sak. Den muslimske kvinnen Faraha Alhajeh fikk ikke gjennomføre et jobbintervju fordi hun nektet å håndhilse.

Der har Diskrimineringsombudsmannen vurdert klagen fra kvinnen. De har valgt å støtte henne.

GRATULASJON: Et håndtrykk kan være et sterkt uttrykk for å gi hverandre en anerkjennelse.Her gratulerer Maxime Rooney (til venstre) Nathan Adrian under en svømmekonkurranse i den amerikanske delstaten California.

Foto: MARCIA JOSE SANCHEZ / AP / NTB SCANPIX

Arbeidsgiver må betale erstatning

– Man ikke kan kreve av ansatte at de skal hilse på en bestemt måte, sier Clas Lundstedt, talsperson for ombudet.

Arbeidsgiveren er derfor dømt til å betale 40.000 kroner i erstatning til Alhajeh fordi de utsatte henne for diskriminering.

Sveits nektet å gi statsborgerskap

I Sveits har myndighetene en annen og svært streng holdning. Der ble et muslimsk par tidligere i sommer nektet statsborgerskap fordi de nekter å håndhilse på mennesker av motsatt kjønn. Det melder den britiske TV-kanalen BBC.

Myndighetene mener at de to har vist manglende vilje til integrering og respekt for likestilling i Sveits.

Sveitsiske myndigheter sier at de som ønsker å bli sveitsiske statsborgere, må vise respekt for landets institusjoner og for sveitsisk lovgiving.

Most Read