TAUSE: Mange ungdommer forteller ikke om problemene sine.

ILLUSTRASJONSFOTO: THOMAS BRUN / NTB SCANPIX

Helsesøstre må avvise elever

HelseUngdommer får ikke den helsehjelpen de trenger. Årsaken er at helsesøstrene har for dårlig tid.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Mange ungdommer vil heller ikke fortelle om problemene sine. Dette kommer fram i en ny undersøkelse som Røde Kors står bak.

Nesten en av tre helsesøstre forteller at de må avvise elever fordi de har for liten tid. Flere av helsesøstrene oppgir at de har ansvar for flere elever enn det de burde hatt.

Fakta om ungdom og psykisk helse

  • I overgangen fra barn til voksen kan man være på sitt mest kreative, men også på sitt mest sårbare.
  • Psykiske lidelser og alkoholmisbruk kommer ofte i ungdomsårene.
  • I ungdommen tar man ofte valg som angår livsstil. Det kan det aktivitets-nivå og kosthold. Disse valgene følger gjerne med livet ut.

Kilder: NTB, Nature og Royal College of paediatrics and Child Health

Ungdom forteller ikke om problemer

I samme undersøkelse svarer en av fire unge at de holder problemene sine for seg selv.

15 prosent av ungdommer i alderen 16 til 18 år svarer dessuten at de i liten eller svært liten grad føler de strekker til eller er gode nok på skolen.

Les også: Helsesista fikk pris for åpenhet 

Mange sliter med depresjon

Røde Kors opplyser at stadig flere ungdommer tar kontakt med dem om negative følelser, kropp, helse og forhold. Det har vært en økning av slike henvendelser de siste fire årene.

– Gjennom våre aktiviteter får vi meldinger direkte fra ungdom som sliter med depresjon, selvmordstanker og press. Mange unge har ingen å snakke med eller gå til når de opplever problemer, sier Bernt G. Apeland.

Han er generalsekretær i Røde Kors.

Tilbud om samtale

Apeland ber frivillige organisasjoner og myndighetene jobbe sammen for å skape tilbud for barn og unge. Han foreslår blant annet at alle åttendeklassinger og elever i første klasse på videregående skole skal få en samtale med helsesøster.

101 helsesøstre deltok i undersøkelsen. Det er Respons Analyse som har utført den for Røde Kors.