SOSIALT NETTVERK: Facebook er det mest brukte nettsamfunnet og har har godt over 1 milliard brukere i måneden.

ILLUSTRASJONSFOTO: OSLO BERG-RUSTEN / HÅKON MOSVOLD LARSEN / NTB SCANPIX

Staten bruker mer penger på Facebook

TeknologiNorske myndigheter betaler Facebook mer og mer for å spre innlegg. Forskere mener det kan være problematisk.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Det dreier seg om sponsede innlegg. Flere departementer har begynt å bruke mer penger på dette. For tre år siden brukte de nesten ingenting. Nå bruker de over 200.000 kroner.

Det viser en spørrerunde som Aftenposten har gjennomført.

Fakta om Facebook 

  • Sosial nettjeneste som ble startet i 2004. Den ble utviklet av den da 19 år gamle amerikaneren Mark Zuckerberg, Han har vært konsernsjef siden starten.
  • Åpnet for alle over 13 år med en gyldig epostadresse i september 2006.
  • Det mest brukte nettsamfunnet i verden.
  •  Facebook  hadde over 2 milliarder aktive brukere på verdensbasis hver måned (2017-tall).
  •  I Norge er det 3,4 millioner registrerte brukere over 18 år, i tillegg til cirka 300 000 unge mellom 13 og 18 år (2017-tall).
  • Facebook Inc. eier tjenestene Instagram og WhatsApp.

Kilder: NTB, Facebook, snl

Forsker: Det kan være problematisk

Kjersti Thorbjørnsrud er medieforsker og jobber ved Institutt for samfunnsforskning.

– Sponset innhold kan være problematisk fordi forvaltningen ikke skal betale for det som defineres som politisk budskap, sier hun.

Pengene går til utlandet

Tidligere har departementene brukt vanlige medier til annonsering. Endringen kan få følger for dem. Det mener forsker Bente Kalsnes.

Hun sier annonsepengene tidligere fungerte som en form for mediestøtte. Disse pengene er i ferd med å gå mer til sosiale medier og selskaper som holder til i Silicon Valley i California.

BETENKT: Forsker KjerstiThorbjørnsrud.

ARKIVFOTO: GORM KALLESTAD / NTB SCANPIX

De fleste er stillingsannonser

De fleste sponsede innleggene er stillingsannonser. Det opplyser departementene.

Andre ganger sponses innlegg for å markedsføre kampanjer. Dette har Justis- og beredskapsdepartementet gjort. De brukte det under kampanjen om strengere asylregler i Norge. Den startet i 2015.

I Aftenpostens spørrerunde er det kun Klima- og miljødepartementet, Kommune- og moderniseringsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet som ikke har svart.