DØDE: 13-åringen ble funnet død i denne hytta på Beitostølen i Oppland nyttårsaften 2015. Saken ble først kjent i mediene 3. januar.

ARKIVFOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN / NTB SCANPIX

Moren i Valdres-saken dømt til tre års fengsel

Samfunn13 år gamle Angelica Heggelund døde av avmagring på ei hytte i Valdres. Nå er moren hennes dømt for grov mishandling og for ikke å ha skaffet datteren hjelp.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Camilla Heggelund Hovd er 46 år og moren til jenta som døde. Moren fikk dommen lest opp på politistasjonen i Drammen nylig.

Fakta om Valdres-saken

  • Angelica Heggelund (13) ble funnet død på ei hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Moren ble tiltalt for blant annet grov mishandling. Hun er dømt til fengsel i tre år, men har anket dommen.
  • Saken er også omtalt som Lommedalen-saken. Det er fordi jenta og moren bodde i Lommedalen i Bærum før de flyttet til hytta i Valdres.

Kilde: NTB

Retten mener moren løy

Moren er i tillegg dømt for å ha skjult for andre hvor syk datteren var. Dette gjelder tiden da de to bodde på ei hytte på Beitostølen i Valdres. De to var alene det meste av tiden de siste månedene jenta levde.

Retten mener moren hadde god tid til å tenke over sine valg. Hun hadde også muligheten til å gjøre noe slik at utfallet kunne ha blitt at datteren ikke døde. Det mener retten.

I dommen står det at moren løy til offentlige myndigheter, og at det gjorde at hun kunne holde datteren unna nødvendig helsehjelp.

Moren anker dommen

Moren kommer til å anke dommen. Det forteller den ene forsvareren hennes, advokat Aasmund Sandland til nyhetsbyrået NTB.

– Hun er forberedt på at dette kan ta lang tid. Hun er ganske klar på at det har vært en uriktig tiltale fra påtalemyndigheten og vært forberedt på at det kunne bli en dom. Hadde det endt med en frifinnelse, så hadde hun vært klar for at påtalemyndigheten ville anke, sier forsvareren.

Forsvarerne har frist til 29. mai med å anke dommen.

Datteren hadde spiseforstyrrelser

13-årige Angelica Heggelund ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring. Det kan ha skjedd samtidig med at hun var nedkjølt.

Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe var aktor i saken. Han sa i retten at det var moren som gjorde at datteren ikke fikk behandling for spiseforstyrrelser.

PARTENE: Aktor Arne Ingvald Dymbe (til venstre) og forsvarer Aasmund Olav Sandland i retten.

FOTO: TERJE PEDERSEN / NTB SCANPIX

Aktor: – Grundig dom

Aktor ba i retten om fengsel i fire år for moren. Han mente hun skulle slippe å sone ett av årene i første omgang, altså en betinget dom. Saken ble behandlet i Valdres tingrett, men rettssaken foregikk på Gjøvik.

– Det er en svært grundig dom. Påtalemyndigheten opplever at vi har fått fullt medhold, sier aktor Dymbe til avisa Budstikka.

Retten mener det var nødvendig med straff for moren. Ellers ville barn være fratatt den rettssikkerheten de har krav på. Det står i dommen.

Retten: Moren hadde ansvaret

Kvinnens forsvarere mente at hun måtte frifinnes. Advokat Sandland mente moren ikke kan straffes for dødsfallet fordi datteren led av anoreksi.

Dette er ikke Valdres tingrett enig i. I dommen står det at moren ikke søkte råd, men heller med vilje holdt datteren unna helsehjelp og barnevernet.

Faren får erstatning

– Etter rettens vurdering er det meget sjelden en forelder tar avstand fra enhver form for helsehjelp over et langt tidsrom, med den følge at barnet til slutt dør.

Det står i dommen.

Kvinnen er også dømt til å betale Angelicas far 125.000 kroner i oppreisnings-erstatning.

I RETTEN: Camilla Heggelund Hovd på vei inn i rettslokalet sammen med sin nye ektemann.

FOTO: TERJE PEDERSEN / NTB SCANPIX