SMELTER: Is på fjord ved Svalbard.

ARKIVFOTO: TORE MEEK / NTB SCANPIX

Isen i Arktis er sårbar nå

MiljøVinteren i Arktis har vært rekordvarm. Nå kan vi få en varm sommer også. Da vil det smelte mer is enn noen gang.

  • © NTB
  • Published:

Vinteren i Sør-Norge var lang og kald. Samtidig var situasjonen stikk motsatt på toppen av kloden.

Fakta om klimaendringer

  • I 2016 lå gjennomsnitts-temperaturen på jorda 1,1 grad over nivået på slutten av 1800-tallet. Temperatur-økningen i Arktis har vært omtrent det dobbelte.
  • Mesteparten av økningen siden 1950-tallet er høyst sannsynlig skapt av mennesker. Det mener FNs klimapanel (IPCC).
  • Menneskenes påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO2 og andre klimagasser. Utslippene forsterker atmosfærens naturlige drivhus-effekt. De kommer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industrien.
  • Økende temperatur på jorda kan føre til stigende havnivå, nye nedbørs-mønstre, tørke, flom og utryddelse av arter. Bebodde områder risikerer å bli oversvømmet, og verdens matproduksjon kan bli truet.
  • Endringene i klimaet ventes å bli kraftigere i løpet av de neste tiårene.

(Kilder: IPCC, NASA, NOAA, NTB)

Varmegrader på Grønland

Vinteren i Arktis var den varmeste som noen gang er målt. På nordspissen av Grønland var det i februar flere dager med varmegrader.

Forskerne har også målt hvor mye sjøis det er. Og det er mindre enn noen gang tidligere i en februar-måned.

Les også: Isen på Grønland kan smelte raskere 

Isen er trolig tynnere

Vi kan få en sommer med vind som ikke er gunstig og varm sjø. Da ligger det an til nye rekorder utover året.

– Isen er trolig tynnere og mer sårbar i begynnelsen av smelte-sesongen, sier Tore Furevik.

Han er professor og er sjef for Bjerknessenteret for klimaforskning. Det ligger i Bergen.

Det er minst is i september

Sjø-isen krymper normalt hvert år fram til slutten av sommeren. Den har minst utbredelse i september.

Det kan bli rekord i lite is i år hvis det neste månedene blir varme. Det mener Tore Furevik.

Les også: Stadig mindre is i Arktis

Rekorden ble satt i 2012

Forrige rekord ble satt i 2012. Da bidro høye temperaturer og spesielle vindforhold til smeltingen.

Situasjonen er forskjellig fra år til år. Det skyldes skiftende vær, varierende havstrømmer og andre naturlige svingninger. Men den langsiktige utviklingen er tydelig: Temperaturen går opp, og isen krymper.

– Hovedårsaken er menneskeskapt global oppvarming, sier Furevik til nyhetsbyrået NTB.

Les også: Varmt vatn skadar korallane 

Snøen ligger i april

Sør-Norge fikk nye kulderekorder i slutten av mars og begynnelsen av april. I slutten av april ligger det snø mange steder.

I løpet av vinteren kom det unormalt mye snø. Det gjaldt både i Norge og mange andre steder på den nordlige halvkule.

Kanskje det laveste nivået

Samtidig har det varme været fortsatt i Arktis. Mengden sjøis ligger nær minimums-rekorden for årstiden.

– Vi ligger på eller veldig nær det laveste nivået som er målt, sier Kim Holmén. Han arbeider ved Norsk Polarinstitutt.

Les også: Norske isbrear smeltar bort 

Det blir en ond sirkel

Den minkende isen inngår i en ond sirkel. Det bidrar til å løfte temperaturen i Arktis enda mer. Årsaken er at åpent hav reflekterer mindre sollys enn hvit snø og is.

Når isen krymper, varmes havet raskere opp av sola.

Det har vært høytrykk i Sibir. Det ga både kald vinter i Skandinavia og varm vinter i Arktis ble påvirket av høytrykk i Sibir, ifølge Furevik. Lavtrykk og varm luft ble presset bort fra Europa og inn i Arktis.

Mange kan få unormalt vær

Det høres kanskje rart ut, men den globale oppvarmingen kan faktisk føre til enkelte svært kalde vintre i Europa og USA.

Forskerne antar at oppvarmingen svekker jet-strømmen. Dette er et vindsystem høyt oppe i atomsfæren. Det kan i sin tur gi unormalt vær mange steder på den nordlige halvkule.

Denne teorien er ikke endelig bekreftet. Og det er delte meninger om den blant forskere.

JORDBRUK: Tørke rammet franske mais-avlinger i 2016.

FOTO: STEPHANE MAHE / REUTERS / NTB SCANPIX

– Klimaet er ute av likevekt

Hoved-utviklingen er uansett at temperaturen stiger i Arktis. Det gjelder også Europa og de aller fleste andre steder på kloden. Arktis er et av områdene hvor oppvarmingen går raskest.

– Endringene i Arktis er et signal om at klimaet er ute av likevekt. Men konsekvensene for mennesker blir større andre steder i verden, sier Tore Furevik ved Bjerknessenteret.

Les også: Tørke truer Somalia

Det kan bli alvorlige følger

Noen områder kan få tørke kombinert med varme sommere. Det er de mest alvorlige følgene som kan komme utover i dette århundret.

Tørke og hetebølger kan føre til vannmangel og problemer i jordbruket. Dermed kan det bli vanskeligere å produsere mat.

– Issmeltingen på Grønland fører til stigende havnivå. Men det er en trussel som ligger litt lenger fram i tid, sier Tore Furevik.

Oversikt: Alle Munin.buzz-sakene om klima og miljø