FLY: 14 prosent svarer at de er villig til å redusere antall reiser til utlandet, mens kun 5 prosent er villig til å redusere antall reiser i Norge.

ILLUSTRASJONSFOTO: PAUL KLEIVEN / NTB SCANPIX

Få vil fly mindre for å redde miljøet

MiljøDet er lite aktuelt for flertallet av nordmenn å fly mindre. Det viser en ny undersøkelse om hva folk vil gjøre for miljøet.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Det er NHO Reiseliv som har bestilt undersøkelsen. Den er laget av Kantar TNS. Undersøkelsen gjøres årlig.

Fakta om flytrafikk

  • Nesten  53 millioner passasjer-reiser ble foretatt via Avinors flyplasser i 2017. Dette var en økning på 4,1 prosent sammenlignet med 2016.
  • Hovedårsaken til økningen er at det går bedre med norsk økonomi. Det opplyser Avinor.

Kilde: Avinor

– Vil du bidra til et grønt skifte?

Folk er blitt spurt om de er villige til å reise på færre turer med fly for «å bidra til et grønt skifte i Norge».

Bare 17 prosent svarer at de vil det.

14 prosent svarer at de er villig til å redusere antall reiser til utlandet, mens kun 5 prosent er villig til å redusere antall reiser i Norge.

Mange vil kildesortere

Folk er også spurt om andre ting som har med miljø å gjøre. Flest vil bli flinkere til å kildesortere. Dette gjelder 46 prosent. Samtidig sier 45 prosent at de vil gå eller sykle mer. 40 prosent vil kjøpe mer kortreist mat for å skåne miljøet.

Kristin Krohn Devold er administrerende direktør i NHO Reiseliv. Hun sier at fly ofte er nødvendig for å komme seg fra et sted til et annet.

NHO vil ha tilrettelegging

Alle beregninger viser at vi kommer til å reise mer i framtida. Det sier direktøren.

– Derfor må det tilrettelegges for tiltak som er enkle og realistisk å få til for folk flest, sier hun.

Det er altså ikke så mange som vil fly mindre for å redde miljøet. Men flere andre tiltak er heller ikke så populære. 32 prosent sier de vil spise mindre storfekjøtt. 31 prosent vil bruke kollektivtransport mer.