FLINKERE: Jenter gjør det ofte bedre på skolen enn gutter.

ILLUSTRASJONSFOTO: BERIT ROALD / NTB SCANPIX

Flinke piker blir økonomiske tapere

ØkonomiJenter gjør det ofte bedre enn gutter på skolen. Likevel ender de opp med lavere lønn, dårligere pensjon og dårlige forhold etter brudd i samliv.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Ellen K. Nyhus er professor i økonomi ved Universitetet i Agder og seniorforsker ved Agderforskning. Hun har merket seg denne utviklingen.

– Selv om Norge er kommet langt innen likestilling, ser vi at når jenter staker ut veien sin, tar de valg som gjør at de taper penger. De velger ofte yrker med lavere lønn og jobber i større grad deltid. Det påvirker lønns-utvikling og pensjons-opptjening, sier hun.

Fakta om økonomisk likestilling

  • Kvinner har en gjennomsnitts-inntekt på 359.000 kroner. For menn er den 522.900 kroner. Menn ligger dermed 46 prosent høyere.
  • Blant kvinner i arbeid jobber 35,9 prosent deltid. Bare 14,7 prosent av menn i jobb arbeider deltid.
  • Det er flertall av kvinner i helse- og sosial-jobber og i undervisning. Det er flest menn i industri og innen bygg og anlegg.
  • Bare en av tre ledere er kvinner. Det er til tross for at det totalt er omtrent like mange kvinner i arbeid som menn.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Gutter er opptatt av penger

Gutter er fra tidlig alder mer opptatt av at de skal tjene penger når de blir voksne.

– Det er veldig merkelig at jenter virker mindre interessert i økonomi. Vi hører jo hele tiden at jenter er flinkere på skolen og mer fornuftige, at de tar mindre risiko og tenker mer konsekvens. De ser likevel ut til å tenke mindre på penger når de tar sine valg, sier Ellen K. Nyhus.

Kvinner kan mindre

Kvinner kan mindre enn menn om økonomi. Det viser en studie om hva vi kan. Ulikhetene gjelder alle aldere.

Deltakerne i undersøkelsene ble stilt åtte enkle spørsmål. De handlet om blant annet renter og risiko ved å kjøpe aksjer.

Kvinner i alderen 18 til 30 år kan absolutt minst. De har i gjennomsnitt 4,9 riktige svar. Mennene har 6,3. Kvinner svarer «vet ikke» mye oftere enn menn.

Mange viktige beslutninger å ta

Når man er i alderen 18 til 30 år er det mange som tar viktige beslutninger om økonomi. Det handler blant annet om lån, sparing og familie-økonomi.

– Valgene de tar, får følger for dem resten av livet, sier Nyhus.

Klarer du de åtte spørsmålene om økonomi?