PENSJON: Mange tror endring av dagens pensjonsordninger blir et viktig tema i år. Dette omfatter avtalefestet pensjonsordning (AFP) og offentlig tjenestepensjon.

FOTO: JON OLAV NESVOLD / NTB SCANPIX

Pensjon kan bli viktig i lønnsoppgjøret

ØkonomiÅrets lønnsoppgjør begynner i midten av mars. Spørsmålet nå er hvordan forhandlingene skal foregå. Fellesforbundet vil forhandle for seg selv, mens andre i LO vil ha et samordnet oppgjør.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Fellesforbundet er en del av Landsorganisasjonen (LO). Der er forbundet det største som organiserer ansatte i private bedrifter. Det har over 140.000 medlemmer.

Fakta om lønnsoppgjøret

  • Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at partene ikke bare skal forhandle om lønn, men at alle deler av tariff-avtalen mellom dem er åpne for endring.
  • Mange tror endring av dagens pensjonsordninger blir et viktig tema i år. Dette omfatter avtalefestet pensjon (AFP) og offentlig tjenestepensjon.
  • De som er ansatt i private bedrifter, forhandler først. Så følger offentlig ansatte etter. Forhandlingene starter i midten av mars.

Kilde: NTB

Forbundet vil være for seg selv

Medlemmene i Fellesforbundet jobber blant annet i byggebransjen, verkstedindustrien, treforedling, skog, landbruk, oppdrett, tekstilindustrien og på hoteller og restauranter.

Forbundet gjorde det tirsdag 30. januar klart at det ønsker at hvert forbund har sine egne lønnsoppgjør.

Forbundene er ikke enige

Handel og Kontor er et annet forbund i LO. Det ledes av Trine Lise Sundnes. Hun sier at hun respekterer Fellesforbundet avgjørelse. Samtidig ønsker hun fortsatt å kjempe for et felles lønnsoppgjør. Det har ledelsen i forbundet bestemt.

– Med tanke på hva som står på spill i årets oppgjør, hadde jeg håpet at Fellesforbundet hadde landet på samme konklusjon som Handel og Kontors representantskap gjorde, sier Trine Lise Sundnes.

Handel og Kontor er LOs tredje største forbund med over 70.000 medlemmer.

Pensjon blir vanskelig spørsmål

EL og IT Forbundet er også en del av LO. De vil ha et samordnet lønnsoppgjør. Kampen for dette vil fortsette. Det sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Samtidig sier Andersen at han respekterer at forbundene har ulike ting de ønsker å prioritere.

Flere forbund i LO ønsker altså å forhandle sammen. De begrunner det med at de har behov for å kjempe sammen når det gjelder det vanskelige spørsmålet om pensjon.

ULIKT SYN: Trine Lise Sundnes (i midten) er leder i Handel og Kontor. Foran sitter Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet.

FOTO: VIDAR RUUD / NTB SCANPIX

Avgjørelsen tas 27. februar

Forhandlingene om pensjon vil kunne omfatte både avtalefestet pensjonsordning (AFP) og offentlig tjenestepensjon.

Dette er spørsmål som har nasjonal interesse, mener Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor. Derfor sier hun at det ikke vil være bra at hvert forbund forhandler hver for seg.

Det er representantskapet i LO som tar den endelig avgjørelsen. Dette skjer 27. februar. Representantskapet er den høyeste myndigheten i LO utenom kongressen. Kongressen holdes bare hvert fjerde år.

De har vært hver for seg før

Også tidligere har Fellesforbundet ønsket et lønnsoppgjør der hvert forbund forhandler for seg. Erfaringen viser at det da vanligvis blir slik.

Styret i Fellesforbundet har fortalt hvorfor de ønsker å forhandle for seg selv. Det dreier seg om det siste av deres tre hovedkrav, nemlig det de kaller et seriøst arbeidsliv. Det forteller forbundsleder Jørn Eggum.

Les også: Enighet i lønnsoppgjøret 

MANGE: LO har til sammen over 920.000 medlemmer.

ILLUSTRASJONSFOTO: GORM KALLESTAD / NTB SCANPIX

Forbundslederen vil rydde opp

Jørn Eggum mener det er nødvendig å rydde opp i avtalene om reise, samt om kost og losji – altså dekning av mat og opphold.

– Pensjon og økt kjøpekraft ville latt seg kombinere med et samordnet oppgjør, men ikke seriøsitets-kravet om reise, kost og losji, sier han.

Forbundet har lagt like mye vekt på hvert av kravene. Så har de spurt seg hvilken form for lønnsoppgjør som ville gjøre det lettest for dem.

– I solidaritet med de 20.000 bygningsarbeiderne og 30.000 industriarbeidere våre vil vi være best tjent med å kreve et forbunds-vist oppgjør, sier Jørn Eggum.