USIKKERT ANSLAG: Direktør Frode Forfang i UDI under pressemøtet nylig.

FOTO: GORM KALLESTAD / NTB SCANPIX

Tallet på asylsøkere lavere enn på 20 år

SamfunnDet kom til sammen 3.546 asylsøkere til Norge i 2017. I år kan det komme rundt 3.000 personer. Det anslår Utlendingsdirektoratet (UDI).

  • © NTB
  • Publisert:
  • Oppdatert:

Samtidig er UDI svært usikre på anslaget.

Fakta om UDI

  • Utlendingsdirektoratet (UDI) ligger under Justis- og beredskapsdepartementet.
  • Direktoratet har ansvar for behandling av søknader om visum, oppholdstillatelse, statsborgerskap, reisedokumenter for utlendinger og beskyttelse (asyl). I tillegg har UDI ansvar for driften av asylmottak.
  • UDI behandler også søknader om såkalt assistert retur. Direktoratet gjør dessuten også vedtak om bortvisning og utvisning.
  • Fram til 2006 hadde UDI også ansvar for integreringen av flyktninger i norske kommuner. Nå er det Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som tar seg av dette.

Kilde: Wikipedia

Europa får mange asylsøkere

Frode Forfang er direktør i UDI. Han presenterte nylig både tallene for 2017 og utsiktene for 2018.

– Når vi skal vurdere utsiktene fremover, må vi ta hensyn til at det fortsatt kommer ganske mange asylsøkere til Europa. Det tyder på at det er et potensial for at Norge kan få flere, sier han.

1.252 ble hentet fra Hellas og Italia

Totalt kom det 3.546 asylsøkere til Norge i 2017. Hele 1.252 av dem ble hentet hit fra Hellas og Italia. Dette er en del av EUs ordning med flytting av asylsøkere, det såkalte relokaliserings-programmet.

Ikke siden 1995 har det kommet så få asylsøkere til Norge i måneden som nå.

Prognosen for 2018 er 3.000 ankomster. Men UDI-direktør Frode Forfang minner om at mange andre land fortsatt får mange asylsøkere. Dette gjelder land som får samme typere søkere som Norge, blant annet Tyskland. Og det er kort vei fra Tyskland til Norge. Det påpeker UDI-direktøren.

Direktøren har ingen sikker forklaring

Det er vanskelig å si sikkert hvorfor det kommer så få til Norge nå. Men direktøren mener grensekontroller har en del å si. I tillegg kan politiske signaler om en streng asylpolitikk ha betydning.

– En kan ikke se bort fra ta Norge og andre skandinaviske land oppfattes som mindre attraktive enn andre. Erfaringsvis er det en kombinasjon av at land oppfattes som attraktive og fysiske hindringer som påvirker, sier Frode Forfang.

FORTSATT STRØM: Syriske flyktninger i leiren Moria på den greske øya Lesvos.

FOTO: ALKIS KONSTANTINIDIS / REUTERS / NTB SCANPIX

Norge tar imot kvoteflyktninger

Lenger sør i Europa er kommer det mange asylsøkere. UDI-direktøren sier han ikke har fått negative reaksjoner fra kolleger i Europa på at Norge tar imot så få.

– Norge har fått mye «kred» for å ha stilt opp på relokaliserings-programmet uten å være forpliktet til det. Norge tar også flere kvoteflyktninger, relativt sett, enn mange andre europeiske land. Det gjør at det er ingen som kan rette pekefingeren mot Norge, sier Forfang til nyhetsbyrået NTB.

Et spørsmål er om Norge nå kan ta imot flere FN-flyktninger og asylsøkere fra andre europeiske land. Men dette er det politkerne som må bestemme. Det sier UDI-direktøren.

Mange mottak er lagt ned

UDI har langt ned mange asylmottak det siste året. Grunnen er at at det kommer så få asylsøkere. For ett år siden har UDI 150 asylmottak med 13.400 beboere. Ved utløpet av 2017 var det 50 mottak igjen. Disse hadde 5.100 beboere.

Ved utgangen av mars vil tallet på mottak være nede i 27. Av disse er fire integrerings-mottak, og åtte er mottak for enslige mindreårige. I tillegg kommer ankomst-senteret i Råde i Østfold og transitt-mottaket på Trandum i Akershus.

Folk reagerer på nedleggelser

Mange i lokalsamfunnene har reagert på at mottakene blir lagt ned. Ofte gjelder det mottak som har i drift og har fungert godt i mange år.

UDI-direktør Frode Forfang sier han har forståelse for disse reaksjonene. Nå er det en diskusjon mellom UDI og Justisdepartementet om hvor få mottaks-plasser Norge egentlig kan ha. Spørsmålet er også om vi skal være forberedt dersom antallet asylsøkere skulle øke igjen.

– Det er vanskelig å forsvare å ha veldig stor ledig kapasitet over tid, sier Forfang.

Han forteller at UDI har inngått avtaler med leverandører. De kan raskt på plass mottak dersom utviklingen skulle snu brått.

MOTTAK: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug i ankomstsenteret i Råde. Bildet er tatt i 2015.

ARKIVFOTO: BERIT ROALD / NTB SCANPIX

Seks av ti fikk opphold

Totalt behandlet UDI i 7.489 asylsøknader i fjor. Dette er søknader fra personer som har kommet de siste årene. Av disse fikk 59 prosent oppholdstillatelse i Norge.

I 2017 fikk 4.703 familiemedlemmer tillatelse til å bli gjenforent med flyktninger i Norge. 2.687 av dem kom fra Syria. Det viser tallene fra UDI.