NYTT FYLKE: Fjerning av gamle og montering av nye skilt på fylkesgrensa mellom Trøndelag og Møre og Romsdal på fylkesvei 65.

FOTO: GORM KALLESTAD / NTB SCANPIX

Mye er nytt fra 1. januar

SamfunnFra nyttår er Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ett fylke – Trøndelag. Det er også innført en kraftig økt sukkeravgift.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Som vanlig skjer det mange endringer fra 1. januar. Det skjer som følge av blant annet forhandlinger om statsbudsjettet og andre vedtak.

Fakta om endringer

Dette er noen av endringene som gjelder fra nyttår:

  • Ny ordning med arbeidsavklarings-penger (AAP). Maksimal periode reduseres fra fire til tre år. Perioden for å motta arbeidsavklarings-penger som arbeidssøker utvides fra tre til seks måneder.
  • Alle under 30 år som går på Nav, skal nå få et tilbud om arbeid, aktivitet eller utdanning før to måneder er omme.
  • Helsepersonell får plikt til å ivareta barn som er pårørende til søsken og barn som er etterlatte etter foreldre og søsken.
  • Foreldre som pleier syke barn får rett til full kompensasjon i inntil fem år. Dermed fjernes regelen om å redusere utbetalingen til 66 prosent etter ett år.
  • Det blir forbudt å bruke skjult nummer ved telefonsalg, og det innføres et forbud mot at frivillige organisasjoner sender forespørsel om økonomisk støtte som fremstår som et krav om betaling.
  • For oppdrettere av mink og rev innføres det strengere regler for å bedre dyrevelferden.

Kilde: NTB

Avgifter på brus og sukker øker

De som liker søte ting, får en sur start på året. Sukkeravgiften er satt opp med 83 prosent. Avgiften på brus og andre drikkevarer uten alkohol er økt med 42,3 prosent.

Men siste ord er ikke sagt i den saken. Arbeidsgiver-organisasjonen har klaget saken inn for ESA, som holder øye med om Norge følger reglene i EØS-avtalen.

Airbnb-utleie gir skatt

Også andre grupper vil få økte avgifter. Det gjelder blant annet ektepar der den ene har lav inntekt. Dette skjer fordi regjeringen fjerner skatteklasse 2.

Mange nordmenn leier ut bolig via nett-tjenesten Airbnb. Disse må nå betale skatt på inntektene fra utleie.

«Moro-skatten» øker

Det blir også litt dyrere å gå på kino, ta buss og drosje, se fotball og bo på hotell. Det skjer fordi den laveste momssatsen. Denne momsen blir ofte kalt «moro-skatten». Den økes fra 10 til 12 prosent.

Samtidig får alle skattekutt i år. Det gjelder både personer og bedrifter. Skatten på vanlig inntekt reduseres fra 24 til 23 prosent.

De som eier aksjer, kan glede seg. Tidligere måtte de betale formuesskatt for 90 prosent av aksjenes virkeligere reelle verdi. Dette reduseres nå til 80 prosent.

Nytt fylke og nye kommuner

Fra 1. januar har det også blitt ett nytt fylke og fire nye kommuner. Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har blitt til Trøndelag fylkeskommune. Frank Jenssen er utnevnt til første fylkesmann fra 1. januar.

Sammenslåingen er en del av region-reformen. 19 fylker skal bli til 11 regioner.

Det har også vært flere sammenslåinger av kommuner. Nøtterøy og Tjøme har blitt til Færder kommune. Larvik og Lardal er nå Larvik kommune, Leksvik og Rissa ble til Indre Fosen kommune, og Hof og Holmestrand er blitt til Holmestrand kommune.

ØKT KVOTE: Fisketurister får ta med seg mer hjem.

ILLUSTRASJONSFOTO: GORM KALLESTAD / NTB SCANPIX

Ordningen med jury blir borte

Fra 1. januar skal ikke lenger tingrettene vie ektepar. Den oppgaven er det nå kommunene som har fått.

Det blir også slutt på juryer i norske rettssaler. Ordninger byttes ut med en meddomsrett. Den består av to fagdommere og fem lekdommere. Saker som ble anket før 1. januar, vil fremdeles bli gjennomført med jury.

Fisketurister får økt kvote

Fra nyttår får fisketurister økt kvoten fra 15 til 20 kilo fisk. Dette gjelder for gjester ved registrerte turistfiske-steder. Alle andre turister får kvoten redusert til 10 kilo. Hvis de får en storfisk, teller den med i kvoten. Slik var det ikke tidligere.

Fra nyttår skilles det ikke lenger mellom A-post og B-post. Mange lokalaviser frykter følgene av dette. Endringer kan gjøre at mange ikke får avisen før flere dager etter utgivelsen.

DYRERE: Sukkeravgiften øker med 83 prosent.

ILLUSTRASJONSFOTO: MARIAM BUTT / NTB SCANPIX

Alkohol og tobakk blir dyrere

De som eier bil, vil også merke endringer. Fra 1. januar skal de betale årsavgiften via fakturaen på bilforsikring. Det blir også mulighet til å dele opp betalingen av avgiften gjennom året.

Avgiftene på alkohol øker med 1,6 prosent. Det gjør en flaske vin omtrent 1 krone dyrere og en liter brennevin nesten 5 kroner dyrere. Totalt har avgiften på en vinflaske i Norge nå passert 70 kroner. Avgiftene på røyk øker med 1,5 prosent. For snus øker den med 1,9 prosent.