KLONET: Apene har fått navnene Zhong Zhong og Hua Hua.

FOTO: CHINA DAILY / REUTERS / NTB SCANPIX

Disse to apekattene er helt like

TeknologiForskere i Kina har klonet apekatter. De har brukt samme metode som ble brukt til å klone sauen Dolly for over 20 år siden. Det er første gang noen klarer dette med aper.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Apene er av slekten makake. De er hunkjønn og heter Hua Hua og Zhong Zhong.

Navnet kommer av det kinesiske ordet Zhonghua. Dette er kinesernes eget navn på landet.

Fakta om kloning

  • Kloning betyr å lage kopier av hele dyr, planter, organismer, celler eller arvestoff. En samling av kopier med nøyaktig samme arvestoff kalles en klon.
  • Kloning kan brukes til å lage «kopier» av voksne dyr. Da kalles det reproduktiv kloning.
  • Teknikken kan også brukes til å lage celler og vev for medisinsk bruk. Dette kalles terapeutisk kloning. Man kan i tillegg la mange like gener. Det heter molekylær kloning.
  • Kloning av dyr og dyreceller er mye mer komplisert enn kloning av planter.

Kilde: NDLA

De brukte en ny metode

Apene ble født hos det kinesiske vitenskaps-akademiets institutt for nevro-vitenskap i Shanghai.

– En barriere er blitt brutt med dette arbeidet, sier Muming Poo. Han har deltatt i forskningsprosjektet.

Forskerne har også tidligere klart å klone apekatter. Men da har de brukt en annen metode. Den kan bare gi lage opptil fire stykker.

Med metoden som de nå har brukt, er det mulig for forskerne å lage langt flere.

Aper brukes i forskning

Apene får da like gener. Det er noe forskerne kan ha nytte av i dyreforsøk. Når genene er like, klarer de seg med færre dyr.

Selskaper som lager medisiner, bruker aper som forsøksdyr. Hvert år blir det importert 30.000 apekatter av legemiddel-selskapene bare i USA.

Av etiske årsaker vil det være en fordel å klare seg med færre forsøksdyr. Det sier forsker Muming Poo.

FØRSTE: Sauen Dolly ble til ved kloning i 1996.

ARKIVFOTO: JEFF J. MITCHELL / REUTERS

Mange er skeptiske til kloning

I framtida kan også mennesker i utgangspunktet bli klonet. Men mange er veldig skeptiske til det. Den kinesiske forskeren understreker at de har konsentrert seg om kloning av dyr til medisinsk bruk.

Det første pattedyret som ble klonet med metoden som nå er brukt i Shanghai, var sauen Dolly i 1996.

LABORATORIUM: Apene ble født hos det kinesiske vitenskaps-akademiets institutt for nevro-vitenskap i Shanghai.

FOTO: CHINA DAILY / REUTERS / NTB SCANPIX