TILSKUER: Carl I. Hagen fulgte Stortingets behandling av Nobel-saken.

FOTO: HEIKO JUNGE / NTB SCANPIX

Hagen må gi opp Nobel-drømmen

PolitikkCarl I. Hagen ville gjerne sitte i Nobelkomiteen. Slik ble det ikke. Det har flertallet på Stortinget bestemt.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Hvem kan sitte i Nobelkomiteen? Spørsmålet har fått mye oppmerksomhet de siste ukene. Debatten startet for alvor da Carl I. Hagen sa at han ønsket seg en plass i komiteen. Hagen er tidligere formann i Fremskrittspartiet (Frp).

Fakta om Nobelkomiteen

  • Den norske Nobelkomite (Nobelkomiteen) står bak utdelingen av Nobels fredspris.
  • Komiteen har fem medlemmer, som velges av Stortinget.
  • Medlemmene velges for seks år og har mulighet for gjenvalg.
  • Hvert tredje år er henholdsvis to og tre medlemmer på valg.
  • Plassene fordeles etter Stortingets sammensetning.

Kilde: Nobelinstituttet

Nytt vedtak hindrer Hagen

Den Norske Nobelkomite deler ut Nobels fredspris. Å sitte i Nobelkomiteen er et ærefullt verv. De fem plassene i komiteene fordeles tradisjonelt mellom partiene på Stortinget. Hagen var Fremskrittspartiets kandidat.

Hagen er vararepresentant på Stortinget. En stortingsrepresentant kan ikke kan sitte i Nobelkomiteen. Det står det i Stortingets regler. Denne regelen har ikke alltid blitt fulgt. Men det ble fort tvil om hvorvidt Hagen egentlig kunne velges.

Stortinget vedtok nylig at representanter og vararepresentanter ikke kan velges til komiteen. Dette skjedde i forbindelse med debatten rundt Hagen.

Frp må finne ny kandidat

Denne gangen skulle Stortinget stemme over to faste kandidater til Nobelkomiteen. Hagen kunne ikke velges. Og Frp kom ikke med noen andre forslag. Derfor bestemte flertallet på Stortinget at det bare skulle stemmes over én plass.

Den faste plassen gikk til Berit Reiss Andersen (Arbeiderpartiet), som ble gjenvalgt som leder. Fremskrittspartiets plass i komiteen blir stående tom. Høyres vararepresentant Kristin Clemet rykker opp inntil videre.

Nå må Fremskrittspartiet finne en ny kandidat. Hagen mener Frp bør lete grundig og godt. Hege Storhaug fra Human Rights Service er ett navn som trekkes fram.

Hagen: – Dette er blitt en parodi

Carl I. Hagen er kritisk til Stortingets framgangsmåte. Han mener spillereglene ble endret og regler brutt for at han ikke skulle få plassen. Hagen møtte pressen dagen saken ble avgjort.

– At en vararepresentant ikke kan bli valgt, har aldri tidligere vært nevnt, før mitt navn ble foreslått. Da måtte de finne ut hvordan kan vi stoppe Hagen. Så var det dette fikenbladet med at jeg er vararepresentant som de har benyttet seg av, sa Hagen.

– Dette er blitt en parodi. Det er ikke Stortinget verdig, sa Hagen om prosessen rundt valget.

LEDER: Berit Reiss-Andersen ble gjenvalgt til fast plass i Nobelkomiteen. Her fra offentliggjøringen av årets fredsprisvinner.

FOTO: HEIKO JUNGE / NTB SCANPIX

Internasjonale verv skal utredes

Olemic Thommesen (Høyre) er stortingspresident. Han mener vedtaket og prosessen har vært ryddig.

– Stortinget har gjort et greit vedtak der man har ivaretatt viktige premisser for Stortinget – nemlig å vise tydelig avstand til Nobelkomiteen, samtidig som man respekterer prinsippet her på huset om at partiene selv i utgangspunktet skal besette de posisjonene de har, sier Thommessen.

Stortinget har slått fast at verken vararepresentanter eller stortingsrepresentanter kan velges til komiteen. Det skal også utredes om komitémedlemmer kan ha internasjonale lederverv. Thorbjørn Jagland er i dag medlem av komiteen. I tillegg er han generalsekretær i Europarådet.