VILLREIN: Skrantesyke skal ikke få fotfeste i Norge. Det er målet med nedslaktingen av villrein.

FOTO: MARIT HOMMEDAL / NTB SCANPIX

Nå utryddes villreinen i Nordfjella

MiljøHele villrein-stammen i Nordfjella skal utryddes. Målet er å fjerne smittsom skrantesyke fra Norge.

  • © NTB
  • Publisert:
  • Oppdatert:

Statens jegere har startet utryddingen av villreinstammen i Nordfjella. Totalt 1.500 dyr skal skytes. Planen er at jakten skal være avsluttet i mai.

Fakta om slaktingen av reinsdyr

  • En smittsom variant av skrantesyke (CWD) er påvist hos villrein i Nordfjella.
  • Sykdommen gir avmagring, unormal oppførsel, ukoordinerte bevegelser, tap av kroppsfunksjoner og død.
  • Reinen i Nordfjella skal utryddes innen 1. mai 2018. Etter fem år skal stammen bygges opp igjen med friske dyr.
  • Nordfjella er delt mellom fylkene Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane. De ligger i kommunene Aurland, Lærdal, Hemsedal, Hol, Ål og Ulvik.

Kilder: Veterinærinstituttet, SNL, Statens naturoppsyn, NTB

Naturoppsynet: – Et trist oppdrag

Kjartan Knutsen er seksjonsleder i Statens naturoppsyn.

– Vi synes jo det er et trist oppdrag. Men det må til hvis man skal ha en sjanse til å bli kvitt sykdommen, sier han til nyhetsbyrået NTB.

Skrantesyke (CWD) er en dødelig og smittsom dyresykdom. Sju villrein i Nordfjella villreinområde har fått påvist skrantesyke. Nordfjella strekker seg over fylkene Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Eneste stedet i Europa

Nordfjella har den smittsomme varianten av sykdommen. Det er første gang den er registrert i Europa. Man håper å unngå at skrantesyke får fotfeste i Norge.

Helikopter, ski og etter hvert snøscootere brukes i jakten. 30 jegere skal jobbe på skift. Det skal alltid være ti personer på jakt. Jegerne jobber for Statens naturoppsyn.

Det blir tatt prøver av alle dyrene. Det skjer ved en base som er satt opp ved Breistølen i Lærdal kommune.

Mannskaper tar prøver

De døde reinsdyra blir lagt i en «skitten sone». Da følges reglene om smittevern. Så blir skrottene fraktet inn i et telt.

– Når fellingsmannskapene er ferdige, kommer de ned dit og tar ut hjerneprøver og lymfeprøver fra dyrene. I tillegg tar de ut underkjeven, som skal brukes til alders-bestemmelse. Alt vil skje inne i teltet, sier Knutsen.

Prøvene blir sendt inn til Veterinærinstituttet. Dyr som er smittet, blir fraktet inn til Veterinærinstituttet. Der blir det flere undersøkelser. De friske dyra blir destruert.

SKUTT: Jakten startet i november. 1.500 villrein må bøte med livet i kampen mot skrantesyke.

FOTO: MARIT HOMMEDAL / NTB SCANPIX

Nedslaktingen har fått kritikk

Det er Mattilsynet som har bestemt at hele stammen skal slaktes. Avgjørelsen har støtte fra regjeringen. Men ikke alle synes det er en god idé.

Miljøaktivist Kurt Oddekalv er blant kritikerne. Han ønsker å få stoppet jakten. Det melder NRK.

– La naturen ordne opp i dette uten at mennesker skal inn med gevær. Det er et overgrep mot befolkningen i Lærdal, sier han til NRK.

Statens naturoppsyn avviser at jakten kan stoppes.