SJEKKET: Forbrukerrådet har testet landets legekontorer.

FOTO: BILLION PHOTOS / SHUTTERSTOCK / NTB SCANPIX

Mange fastleger er vanskelige å nå

HelseÉn av fire fastlege-kontorer mangler en bra nettside. Mange er også vanskelige å nå på telefon. Dette er et problem for pasientene. Det mener Forbrukerrådet.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

I Norge finnes det nesten 1.400 legekontorer. Forbrukerrådet har undersøkt alle. Randi Flesland er direktør i Forbrukerrådet. Hun er ikke fornøyd.

– Vi er veldig skuffet. Vi syns ikke tilgjengeligheten er god nok. Det er flere som bryter fastlege-forskriften, sier forbrukerdirektør Flesland.

I fastlege-forskriften står det om fastlegenes ansvar.

Fakta om fastlege-testen

  • Forbrukerrådet har testet 1.374 legekontorer. De er rangert etter hvor gode de er på informasjon, service og digital tilgjengelighet.
  • I snitt får legekontorene 44 poeng av 100 mulige. 24 fastlege-kontorer har fått bare 2 poeng.
  • 27 prosent av legekontorene har ikke nettside. Av dem som har nettside, mangler mange informasjon om fastlegene.
  • 40 prosent av kontorene gir ikke pasientene mulighet til å bestille time elektronisk.
  • 63 prosent svarer på telefon innen 2 minutter. 14 prosent hadde ikke svart etter 4 minutter.

Kilde: Forbrukerrådet

2,5 prosent får «grønt lys»

Legekontorene kunne maksimalt få 100 poeng i undersøkelsen. Bare 2,5 prosent fikk 67 poeng eller mer. En såpass høy poengsum ga «grønt lys», det vil si godkjent.

Legekontorer i Sør-Trøndelag og Oslo kom best ut i testen. Finnmark gjorde det dårligst. Men det er store forskjeller mellom kontorene i hvert fylke og kommune.

Du kan se resultatet i grafikken nederst i saken. Forbrukerrådets oversikt ligger også på nett.

Testerne sa de trengte fastelege

Forbrukerrådets ansatte lot som de var vanlige folk. De sa at de var på jakt etter en ny fastlege. De ringte og sendte SMS og epost. De brukte også nettløsninger hvis det fantes. De spurte etter legenes kompetanse, og de ba om time.

– Legekontorene som gjør det bra, svarer raskt. De gir god informasjon om legene og kontoret. De er empatiske og gir svar som er relevante for pasienten. De har forbrukerbrillene på, sier Flesland.

Hun håper andre legekontorer vil følge etter.

Nettsider mangler informasjon

Hvert fjerde fastlege-kontor mangler et nettsted der det står adresse, åpningstider og informasjon om de ansatte. Gode nettsider kunne spart kontorene for flere telefoner. Det mener Forbrukerrådet.

– Det er få grep som skal til. Jeg tror dette handler om vilje og interesse, sier Flesland.

24 fastlege-kontorer har ikke Forbrukerrådet fått kontakt med i det hele tatt.

79 legekontorer bruker Facebook og Messenger for å kommunisere med pasientene. Men det er ikke lov, ifølge Flesland.

KRITISK: Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet.

FOTO: ØRN E. BORGEN / NTB SCANPIX

Flere leger på nett innen to år

Alle pasienter skal kunne bestille time og snakke med fastlegen via nett innen to år. Det mener helseminister Bent Høie fra Høyre.

Det er kommunene som skal sikre at fastlegene følger fastlege-forskriften. Men helseministeren skal sørge for at det finnes riksdekkende løsninger for digital kommunikasjon.

Det finnes en plattform som heter Helsenorge.no. En del leger bruker løsningen allerede. Høie vil at alle leger skal bruke Helsenorge.no. Planen er at det skal skje innen to år.

– Dette vil svare på mange av de problemene Forbrukerrådet tar opp, sier helseministeren.

Most Read