PRESSEKONFERANSE: De finanspolitiske talsmennene Nicolai Astrup (Høyre), Helge André Njåstad (Frp), Terje Breivik (Venstre) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i Stortingets vandrehall onsdag.

FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN / NTB SCANPIX

Frp gikk med på å ta imot flere flyktninger

PolitikkDet er enighet om statsbudsjettet for neste år. For Fremskrittspartiet betød det blant annet å gå med på dyrere godteri.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Det er Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF som har blitt enige om statsbudsjettet. Det skjedde onsdag 22. november. Forhandlingene startet litt over to uker tidligere.

Fakta om statsbudsjettet

  • Statsbudsjettet er et overslag over landets inntekter og utgifter.
  • Regjeringens forslag til budsjett legges fram i begynnelsen av oktober. Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet allerede ett år tidligere.
  • I forslaget til statsbudsjett for 2018 sa regjeringen at den ville bruke 1.325,2 milliarder kroner.

Kilde: Regjeringen, NTB

De flytter på 5 milliarder

Partene flytter på rundt 5 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag.

Høyre og Frp godtok at Norge skal ta imot 1.000 flere kvoteflyktninger neste år. Det er nesten en dobling.

Til sammen blir kvoten neste år 2.120 personer. Det er lavere enn antallet Norge har tatt imot de siste to årene. Samtidig er det høyt sammenlignet med tidligere år.

Listhaug avviste økning

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har tidligere avvist å øke antallet. Det gjorde hun seneste for under én måned siden.

– Regjeringen og Frp mener det er uaktuelt å ta imot flere flyktninger nå. Norge er blant landene som har tatt imot flest kvoteflyktninger i forhold til innbyggertallet, sa Listhaug den gang.

Helge André Njåstad er finanspolitisk talsmann. Han sier til nyhetsbyrået NTB at Frp kan leve med økningen.

– Vi er det mest innvandringskritiske av alle partier. Så at vårt forslag sammen med Høyre er mer restriktivt enn et forlik med KrF og Venstre, er ingen overraskelse, sier han.

DYRERE: Det blir økt avgift på sukker og kullsyre.

ILLUSTRASJONSFOTO: MARIAM BUTT / NTB SCANPIX

Frp godtar dyrere snop

Hvert parti har hatt saker som er ekstra viktige for dem. Disse hjertesakene har skapt mye hodebry i forhandlingene.

Kristelig Folkeparti ville fjerne regelen som gjør at man slipper avgifter på netthandel fra utlandet under et visst beløp. Men det gikk ikke de andre med på.

KrF ønsket også at godteri og brus skulle bli dyrere. Egentlig foreslo partiet øke momsen. Løsningen ble i stedet å legge en avgift på sukker og kullsyre. Dette gir staten 2 milliarder mer i inntekter.

Vanskelig for Frp å akseptere

Avgiften på godteri og brus var noe av det vanskeligste for Frp å gå med på. Det innrømmer Helge André Njåstad. Samtidig tror han ikke folk flest vil merke så stor forskjell.

– Vi ser jo at det har vært en hard konkurranse på pris. Vi håper at hele pris-utviklingen ikke legges på forbrukerne, men at noe kan tas ut i konkurransen i markedet, sier han.

Njåstad sier det hadde vært verre med økning i andre avgifter. Det gjelder for eksempel elektrisitets-avgiften, matmomsen eller bensin- og dieselavgiften. Han mener det går an å leve med dyrere brus og snop.

TAPT SKATT: Sunndal kommune, med Hydro Aluminium Sunndal, er blant dem som får inn mindre i skatt.

ARKIVFOTO: BJØRN SIGURDSØN / NTB SCANPIX

«Maskinskatt» skal fjernes

Den såkalte maskinskatten er skatt på arbeidsmaskiner i verk og bruk. Skatten blir fjernet i løpet av sju år. Det er klart etter enigheten om budsjett. Men fortsatt blir det eiendomsskatt på blant annet store kraftlinjer.

Samtidig er partiene blitt enige om å gi noe igjen til kommuner som rammes av kuttet i denne skatten. Særlig gjelder det kommuner med store bedrifter innen industri. Regjeringen anslår at de vil tape 1,2 milliarder kroner.

NHO er fornøyd

KrF ønsket en annen løsning, men finanspolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad er fornøyd. Han sier løsningen sikrer forutsigbarhet for næringslivet, samtidig som den tar hensyn til kommunene.

Arbeidsgiver-organisasjonen NHO er godt fornøyd med at maskinskatten nå etter hvert fjernes.

– Denne uforutsigbare skatten er et hinder for nyetableringer og en stor ulempe for etablerte bedrifter, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Mer penger til jernbane

Venstre har fått gjennomslag for flere av sine ønsker i budsjettet. Blant annet gjelder det flere lade- og hydrogenstasjoner, samt mer penger til tog- og kollektivtrafikk. Det er satt av 450 millioner kroner til vedlikehold på jernbane.

Partiet sikret også at det blir 500 flere studieplasser inne informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

NYE REGLER: KrF er mest stolt av å få på plass lærer-norm. Den går ut på at det skal bli færre elever per lærer.

ILLUSTRASJONSFOTO: GORM KALLESTAD / NTB SCANPIX

Færre elever per lærer

KrF er mest stolt av å få på plass lærer-norm. Den går ut på at det skal bli færre elever per lærer.

Fra høsten 2018 skal det være maksimalt 16 elever per lærer i 1. til 4. trinn og maksimalt 21 elever per lærer i 5. til 10. trinn. Målet er videre å skjerpe dette i 2019. Da skal regelen være 15 elever per lærer i 1. til 4.-trinn og maksimalt 20 elever per lærer i 5. til 10.-trinn.

Det blir ikke kutt i dagpenger

KrF fikk også støtte for en mer fleksibel kontantstøtte. Det blir heller ikke noe av regjeringens planlagte kutt i ordninger med dagpenger til arbeidsledige.

KrF sørget også for at regjeringen gjør om på planen om å begrense ordningen med pleiepenger. Opprinnelig ønsket Høyre og Frp å redusere inntekten for foreldre som pleier et sykt barn. Den kunne ha blitt redusert til 66 prosent etter fem år.