PENGEBRUK: Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2018 torsdag.

FOTO: MARIAM BUTT / NTB SCANPIX

Slik vil regjeringen bruke pengene neste år

ØkonomiFinansminister Siv Jensen ser lyst på framtida: Det går bedre og bedre med økonomien, og flere får seg jobb. Derfor øker hun nesten ikke bruken av penger fra oljefondet.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Forslaget til statsbudsjett ble lagt fram torsdag 11. oktober. Regjeringen vil bruke 1.325,2 milliarder kroner.

Nå skal budsjettet behandles av Stortinget. Der skal komiteene ha sine innstillinger klare innen 15. desember. Så skal budsjettet bli vedtatt av det samlede Stortinget.

Fakta om statsbudsjettet

  • Oversikt over hva den norske staten skal bruke penger på i det kommende året. Budsjettet tar også for seg inntektene staten regner med å få.
  • Budsjettet fastsetter blant annet hvor høye skatter og avgifter skal være.
  • Det er regjeringen som legger fram forslaget til statsbudsjett. Å behandle og vedta statsbudsjettet er en av Stortingets viktigste oppgaver.

Kilde: Wikipedia

Jensen: – Må gi mindre gass

Finansminister Siv Jensen fra Fremskrittspartiet holdt sin finanstale i Stortinget torsdag formiddag.

– Det var riktig å bruke mer penger for å bidra til aktivitet i økonomien, men nå er det viktig å ta et steg tilbake for å la de gode kreftene virke. Staten må gi mindre gass, sa hun.

231 milliarder fra oljefondet

Statens pensjonsfond utland er best kjent som oljefondet. Regjeringen foreslår å bruke 231,1 milliarder kroner fra oljefondet neste år.

Det er en økning på 6 milliarder kroner. Dette utgjør 2,9 prosent. Altså er det godt under 3-prosentgrensen i den såkalte handlingsregelen for oljefondet.

Tidligere år har regjeringen økt oljepengebruken med nesten fire ganger så mye fra budsjett til budsjett.

Veksten skyter fart

Bruttonasjonalproduktet (BNP) viser verdien av alt som produseres i et land. For Fastlands-Norge vil BNP øke med 2,5 prosent neste år. Det anslår regjeringen. Dette er en oppgang fra et anslag på 2,0 prosent for i år, og opp fra 1,0 prosent i fjor.

Regjeringen tror utgiftene vil øke med 1 prosent. Dermed er det første gang på fem år at inntektene (BNP) er ventet å øke mer enn utgiftene.

FINANSTALE: Finansminister Siv Jensen i Stortinget torsdag.

FOTO: HEIKO JUNGE / NTB SCANPIX

Regjeringen venter lavere ledighet

Regjeringen mener dessuten at arbeidsmarkedet er i bedring. Den venter seg høyere økning i tallet på folk som er i arbeid. Arbeidsledigheten anslås å gå ned. Regjeringen tror den går ned fra 4,3 prosent i år til 4,0 prosent i løpet av neste år.

– Det siste året har pilene snudd. Ledigheten faller over hele landet, også på Sør- og Vestlandet, og sysselsettingen stiger. Fremover venter vi at den vil øke mer enn befolkningen, slik at andelen som jobber, kan øke, sa Jensen.

Milliarder i skattelette

Regjeringen vil gi flere milliarder kroner i skattelette. Men beløpet er mindre enn de fire siste årene. Ifølge regjeringen er det nå lite eller ingenting som kommer vanlige mottakere av lønn til gode.

Næringslivet får skattelette, samme med eiere og folk som investerer penger. De får til sammen 3,7 milliarder kroner mindre å betale neste år.

PENGER: Regjeringen vil bruke mer penger på veier.

ILLUSTRASJONSFOTO: VIDAR RUUD / NTB SCANPIX

Kutt i tallet på flyktninger

Regjeringen foreslår å redusere antall kvoteflyktninger i 2018 til 1.120. Det kommer fram i statsbudsjettet.

Regjeringen påpeker at det nå er viktig å sikre at flyktningene blir godt integrert i arbeidslivet og det sosiale liv.

Regjeringens forslag er det motsatte av hva hjelpeorganisasjonene har bedt om. Sammen med Den norske kirke ba 11 organisasjoner Stortinget om å vedta en kvote på 5.000 overføringsflyktninger neste år.

Mer penger til vei og jernbane

Regjeringen foreslår å øke satsingen på jernbane og veier. Den vil bruke 67,5 milliarder kroner til dette. Økningen er 5,7 prosent for jernbane og hele 7,7 prosent til veier.

Regjeringen vil ikke øke barnetrygden, men holder den på dagens nivå. Det er 970 kroner per måned. Samtidig vil regjeringen øke maksprisen for en barnehageplass. Den kan bli 2.910 kroner i måneden. Dette er 110 kroner mer enn i dag.

MOMS: Det blir dyrere å ta buss.

ILLUSTRASJONSFOTO: JON OLAV NESVOLD / NTB SCANPIX

Moms på kino og buss øker

Regjeringen vil øke den laveste satsen på moms. Den kan gå opp fra 10 til 12 prosent. Det gjør det dyrere å gå på kino, ta buss og drosje, se fotball og bo på hotell.

Regjeringen vil også øke avgiften på alkohol med 1,6 prosent. En flaske vin går dermed opp med omtrent en krone. Prisen på en liter brennevin øker med nesten fem kroner. Totalt har avgiften på en vinflaske i Norge nå passert 70 kroner.