BLI HØRT: Mange voksne vet ikke nok om hvordan de skal snakke med barna.

ILLUSTRASJONSFOTO: FRANK MAY / NTB SCANPIX

Ombudet: Norge bryter barns rettigheter

PolitikkNorge lar ikke barn bli hørt, og de har ikke gode nok muligheter til å klage. Det slår Barneombudet fast i en rapport til FN.

  • © NTB
  • Publisert:
  • Oppdatert:

Rapporten er skrevet til FNs barnekomité. Denne komiteen skal sikre at Norge følger opp FNs barnekonvensjon.

I 2016 fikk komiteen to rapporter fra norske myndigheter. Nå har Barneombudet levert sin rapport. I tillegg kommer en rapport fra et nettverk av organisasjoner som heter Forum for barnekonvensjonen. Dessuten har en gruppe barn skrevet en rapport.

Rapportene ble presentert tirsdag 26. september.

Fakta om FNs barnekomité 

  • Barnekomiteen kontrollerer at alle land som har skrevet under barnekonvensjonen, følger reglene i den.
  • Komiteen består av 18 eksperter på barns rettigheter. De kommer fra hele verden.
  • Alle land må rapportere til komiteen. De må fortelle hva de gjør for at barn skal få oppfylt rettighetene sine.

Kilde: Barneombudet

Grunnloven gir barn rettigheter

Alle rapportene slår fast at Norge bryter FNs konvensjon om barns rettigheter. Det er blant annet fordi barn ikke blir hørt. Det gjelder for eksempel på skolen eller når de skal få hjelp av barnevernet eller i helsevesenet. I tillegg blir barn ikke hørt når politikere og andre skal avgjøre saker som angår barn. Det står i rapportene.

Barns rett til å bli hørt er skrevet inn i Grunnloven. Men mange voksne vet ikke nok om hvordan de skal snakke med barna. Dessuten har ikke barna alltid mulighet til å klage når rettighetene deres brytes.

Ombudet frykter alvorlige følger

Anne Lindboe er barneombud i Norge.

– Gode løsninger er helt avhengig av at barn og unge selv blir hørt og får påvirke sakene, sier hun.

Barneombudet mener dette på mange områder ikke blir gjennomført.

– Samfunnet går glipp av informasjon som ville ført til bedre beslutninger, sier Anne Lindboe.

I verste fall kan det få meget alvorlige følger for barnet det gjelder. Det frykter barneombudet.

IKKE FORNØYD: Barneombud Anne Lindboe.

ARKIVFOTO: TERJE BENDIKSBY / NTB SCANPIX

Barn nektes å klage til FN

Stortinget har nektet barn å klage til FNs barnekomité. Politikerne sa nemlig i januar nei til å vedta et tillegg til FNs barnekonvensjonen. Det ville gitt barn den muligheten. Dette liker Barneombudet dårlig.

Barn mangler mulighet til klage når rettighetene deres blir brutt på flere områder. Blant annet gjelder det i mobbesaker. Det opplyser barneombud Anne Lindboe.

Hun mener barn burde ha fått klage til barnekomiteen. Det ville ha hjulpet for å få på plass klageordninger som passer for barn, sier ombudet.

Barn skrev egen rapport

18 år gamle Rauand Ismail er ungdomspolitiker i Grønn Ungdom. Han har vært med på å skrive barnas rapport.

Ismail forteller at barn opplever det som vanskelig å bli hørt. Han synes det er spesielt ille når barna allerede har opplevd at rettighetene deres er brutt. Rauand Ismail nevner blant annet asylsaker og mobbesaker.

RETTIGHETER: Barns rett til å bli hørt er skrevet inn i Grunnloven.

ILLUSTRASJONSFOTO: BERIT ROALD / NTB SCANPIX

Barna vil ha ungdomsråd

Det bør også være ungdomsråd i alle kommuner. Det mener barna som har skrevet rapporten. Slik vil de at unge skal få være med på å bestemme og påvirke.

– Vi får ikke lovfestet ungdomsråd. Stortinget vil ikke forplikte seg til barns rett til å klage inn barnerettighetsbrudd heller. Dette er en farlig utvikling. Vi går i feil retning om Norge ønsker å være et foregangsland for barns rettigheter, sier Ismail.

I mai neste år skal norske myndigheter møte barnekomiteen. Deretter skal komiteen gi råd for hvordan Norge kan oppfylle barns rettigheter på en bedre måte.