ELEVER: SSB har sett på karakterer på slutten av ungdomsskolen.

ILLUSTRASJONSFOTO: BERIT ROALD / NTB SCANPIX

Gutter får dårligere karakterer

SamfunnGuttene går ut av ungdomsskolen med dårligere karakterer enn jenter i nesten alle fag. Guttenes resultater blir svakere jo eldre de blir.

  • © NTB
  • Publisert:
  • Oppdatert:

Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som har laget oversikten.

Kroppsøving er det eneste faget hvor guttene i gjennomsnitt går høyere standpunktkarakter enn jentene.

Fakta om ungdomsskole og karakterer

  • Ungdomsskole er i Norge i dag betegnelsen på skoler med ungdomstrinnene 8. til 10.
  •  Den 10-årige grunnskole ble innført i 1997. Før det var ungdomsskolen for elever fra 7. til 9. klasse.
  • I stort sett alle land i verden i dag er skolen delt i barneskole for barn fra 6-12 år, ungdomsskole for ungdommer fra 13–16 år.
  • I motsetning til barneskolen, begynner elevene på ungdomsskolen med karakterer.
  • Elevene som avsluttet grunnskolen i 2018, hadde i gjennomsnitt 41,8 grunnskolepoeng. For gutter var tallet 39,5 poeng. For jenter var det 44,1 poeng.
  • Forskerne har sett på sammenhengen mellom foreldrenes nivå av utdanning og elevenes karakterer. Elever med foreldre med grunnskole eller ingen fullført utdanning hadde i gjennomsnitt 35,6 poeng. For elever der foreldrene har mer enn fire år høyere utdanning, er gjennomsnittet 46,6 poeng.

Kilde: wikipedia,  Statistisk sentralbyrå 

Forskjellene øker med alderen

SSB har sett på karakterer på slutten av ungdomsskolen. Da er forskjellene mellom jenters og gutters prestasjoner mye større enn tidligere i skolegangen.

Forskjellene er minst matematikk. Her fikk guttene i gjennomsnitt karakteren 3,5 i standpunkt fra ungdomsskolen. Jentenes gjennomsnitt er 3,7. Rundt en av fire gutter fikk karakteren 1 eller 2 på eksamen i matematikk. Det samme gjelder litt under én av fem jenter.

Størst forskjell er det i norsk

Forskjellene er størst i norsk hovedmål. Det gjelder både standpunktkarakteren og på eksamen. Jentenes gjennomsnitt til standpunkt var 4,2. Guttenes gjennomsnitt var 3,5.

Langt flere jenter enn gutter får gode karakterer i norsk. Hele 41 prosent av jentene gikk ut av grunnskolen med standpunkt-karakter 5 eller 6. For guttene var det tilsvarende tallet 16 prosent.

Forskjellene er mindre på de nasjonale prøvene. Der har guttene overtaket de første årene.

BEDRE: Mot slutten av ungdomsskolen tar jentene igjen guttene i matematikk, viser gjennomsnittet.

ILLUSTRASJONSFOTO: BERIT ROALD / NTB SCANPIX

Jentene tar igjen guttene i matte

Guttene gjør det bedre enn jentene på regneprøvene på 5., 8. og 9. trinn. Men så går jentene forbi. De har bedre resultater på 10. trinn. Det gjelder både standpunktkarakter og på eksamen.

Forskerne har også sett på lesing. Der ligger jentene best an. Og forskjellene blir større etter hvert. Når de er ferdige på skolen, er det en betydelig forskjell.