OVERTAR: Hos Orkla i Fredrikstad har roboter overtatt deler av arbeidsoppgavene. Men det kan hende at mennesker får andre ting å gjøre på jobb.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Måling: Næringslivet trenger flere håndverkere og ingeniører

ØkonomiNorske bedrifter trenger flere ansatte med yrkesfaglig kompetanse, særlig ingeniører og håndverkere. Men stadig færre tar yrkesfag på videregående.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Næringslivs Hovedorganisasjonen (NHO) står bak NHO-barometeret. Det forteller om hvordan bedriftene ser for seg utviklingen framover. Organisasjonen har laget denne oversikten for fjerde gang.

Ifølge NHO-barometeret øker bedriftenes behov for utdannede håndverkere og ingeniører. Samtidig synker etterspørselen etter ufaglærte arbeidere.

Fakta om NHOs kompentansebarometer

  • 6 av 10 bedrifter som er med i NHO, melder om at de har et behov for kompetanse som de ikke får dekket.
  • 4 av 10 har har tapt kunder som følge av dette.
  • 6 av 10 melder om behov for fagarbeidere.
  • Nesten 5 av 10 har behov for ingeniører og folk fra tekniske fag.

Kilde: NHOs kompetansebarometer

Roboter ses ikke på som trussel

Barometeret tar også for seg den teknologiske utviklingen. Og det blir trolig ikke færre jobber i årene framover.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort beregninger. De viser at 900.000 jobber kan forsvinne de neste 20 årene. Det skjer som følge av at roboter inntar arbeidslivet.

Men NHOs undersøkelse viser noe annet. Der sier flertallet av bedriftene at digitalisering og automatisering ikke kommer til å endre behovet for ansatte. Hele 70 prosent av bedriftene mener det er slik.

Det kan komme nye oppgaver

Kristoffer Rørstad er seniorrådgiver ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Han mener svarene kan bety at bedriftene ikke ser for seg at arbeidsplasser vil forsvinne som følge av den teknologiske utviklingen. Det er mulig at det vil komme nye arbeidsoppgaver isteden, tror han.

Samtidig advarer Rørstad mot å tolke tallene for langt.

– Vi har ikke spurt direkte om dette. Men når vi spør bedriftene hva de ser for seg de neste fem årene, oppgir de et stadig økende behov for folk med kompetanse og utdanning, sier Rørstad.

POSITIV: Administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Bedriftene vil øke kvaliteten

Mange bedrifter har allerede tatt i bruk en eller annen form for digitalisering og automatisering, eller planlegger å gjøre det. I undersøkelsen sier to av tre at det har det.

– Her er det interessant å se på hvorfor de gjør dette. Økt kvalitet og konkurranse er den viktigste begrunnelsen. Å spare penger og kutte antall ansatte kommer lenger ned på lista, sier Kristoffer Rørstad.

NHO-sjefen tror på nye jobber

Kristin Skogen Lund er direktør i HNO. Hun tror at digitalisering og automatisering vil føre til at noen arbeidsplasser forsvinner, mens andre vil oppstå.

– Det er veldig positivt at bedriftene svarer at en motivasjon for automatisering og digitalisering er å frigjøre arbeidskraft til å gjøre andre oppgaver i bedriften.

Det kan love godt for innovasjonen, mener hun. 

Få søkere har yrkesfaglig bakgrunn

Mange bedrifter sliter med å få tak i søkere med yrkesfaglig bakgrunn. Seks av ti bedrifter har utlyst en stilling det siste året.

– Når det gjelder yrkesfag, oppgir 40 prosent av bedriftene at de får svært få eller ingen kvalifiserte søkere, sier Kristoffer Rørstad.

Det er alvorlig, mener NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

– Vi er avhengig av et tettere samspill mellom utdanningssystemet og næringslivet. Dette blir mer og mer viktig når takten i endringer i næringslivet øker, sier hun.

Trond Giske er bekymret

Trond Giske er nestleder i Arbeiderpartiet. Han er bekymret. Det har blitt 3.000 færre elever på yrkesfag med Høyre og Fremskrittspartiet i regjering. Nedgangen er størst i fagene bygg og anlegg, og teknikk og industriell produksjon. Det viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

– Dette er nettopp to av de fagene der det vil bli største behov for flere arbeidstakere de neste fem årene. Dette viser at regjeringen har mislyktes med en viktig del av utdanningspolitikken for å fylle arbeidslivets kompetansebehov i årene fremover, sier Giske.

UPOPULÆRT: Nedgangen er størst i fagene bygg og anlegg, og teknikk og industriell produksjon.

Illustrasjonsfoto: Jarl Fr. Erichsen / NTB scanpix