SMELTER: Heimdal-breen sør på Grønland fotografert av NASA i oktober 2015.

Foto: John Sonntag / NASA / Reuters / NTB scanpix

Isen på Grønland kan smelte raskere

MiljøForskerne har til nå trodd at Grønlandsisen ville tine senere framover, men nå viser det seg at det trolig er motsatt.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Fakta om Grønlandsisen

  • Innlandsis som dekker 85 prosent av Grønland og er opptil 3 kilometer tykk.
  • Ismassene inneholder nesten 10 prosent av ferskvannet i verden.
  • Isen ble dannet for 250.000 år siden. Den er i dag i ferd med å smelte på grunn av global oppvarming.

Kilde: Store Norske Leksikon

Forskerne har oppdaget noe nytt om hvordan isbreer beveger seg. Det er grunnen til at du mener den vil tine raskere i årene som kommer.

– Denne oppdagelsen gjør oss bekymret fordi så langt har vi ventet det motsatte, at bevegelsen i Grønlandsisen ville gå saktere, sier Bernd Kulessa.

Han er forskningsleder ved Swansea University i Wales.

Isen får «transportbånd»

Tidligere trodde forskerne at smeltingen ville avta fordi smeltevannet under isen ville renne vekk. Dermed ville friksjonen øke mellom isen underlaget. Slik er det ikke en del steder på Grønland.

– Langs kanten av Grønland ligger det mange bre-munninger som fungerer som raske transportbånd for is. Tusener av overflate-innsjøer fungerer som kraner. De sender smeltevann ned under isbreene og gjør det glatt som et badekar, sier Kulessa.

GRØNLAND: Isfjell ved Jakobshavn, eller Ilulissat på grønlandsk. Bildet er tatt i 2007.

Foto: Bob Strong / Reuters / NTB scanpix

Isen vil bevege seg raskere

Forskernes funn er presentert i tidsskriftet Science Advances. De viser at Grønlandsisen beveger seg raskere over løse masser enn over fjell. Det betyr at når temperaturen stiger på grunn av klimaendringer, vil isen bevege seg raskere fordi underlaget blir svakere, våtere og glattere.

Forskere antar at havnivået vil stige med sju meter dersom Grønlandsisen smelter.