KAN GLEDE SEG: Miljøpartiet De Grønnes talspersoner Une Aina Bastholm og Rasmus Hansson kan glede seg over gode meningsmålinger i juli.

ARKIVFOTO: GEIR OLSEN / NTB SCANPIX

Miljøpartiet De Grønne mest fram i julimålinger

PolitikkOm det var stortingsvalg i dag, ville det blitt rødgrønt flertall, og Miljøpartiet De Grønne ville fått sju representanter på Stortinget.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Ifølge den siste beregningen fra Poll of polls ville det også blitt et regjeringsskifte til høsten. Poll of polls er et gjennomsnitt av flere meningsmålinger som viser hvordan valgresultatet kunne blitt.

I målingen er MDG det partiet som går mest fram, med 0,8 prosentpoeng. Partiet kommer dermed over sperregrensa på 4 prosent. Det ville bety en kraftig økning av partiets stortingsgruppe, fra én til sju representanter.

– Det betyr veldig mye for oss, men ikke minst for alle dem som mener Norge må gjøre mer for å hindre klimaendringer og utnytte mulighetene for en grønnere økonomi og mer grønt næringsliv, sier nasjonal talsperson for MDG, Une Bastholm.

Hun mener MDG kan bli jokeren i årets stortingsvalg.

– Havner vi på vippen, vil både Høyre og Ap måtte forholde seg til det. Da kan vi få historiens mest klimavennlige regjering, slår hun fast.

Rødgrønt flertall

Samtidig viser beregningen at de rødgrønne – Ap, Sp, SV og Rødt – til sammen ville få 87 mandater og dermed flertall på Stortinget. De borgerlige, Høyre, Frp, Venstre og KrF, ville få til sammen 75 seter.

Ifølge beregningen ville Arbeiderpartiet med 32,1 prosent sikre seg tre nye mandater. Høyre ville miste åtte av sine seter, mens Frp ville miste fem. Dersom beregningen skulle gjelde på valgdagen, ville Sp doble sin stortingsgruppe til 20, mens SV ville få åtte representanter mot dagens sju, og Rødt komme inn med ett mandat.

Men Venstre ville ligge an til å havne under sperregrensen med 3,4 prosent Det vill bety at partiet ender med bare to mandater på Stortinget. For KrF ville det bli en liten nedgang fra ni til åtte mandater.

Feriemåling

Valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU mener man må være forsiktig med å ta målinger for alvorlig, særlig julimålinger.

– Juli er en feriemåned, og det kan bli noe avvik i målingene, sier han.

– Men bildet er interessant på den måten at MDG akkurat passerer sperregrensa, mens Venstre havner under.

Om Venstre havner over eller under sperregrensa kan avgjøre hvem som blir statsminister til høsten.

– Dersom Venstre klarer sperregrensa, og MDG ikke gjør det, kan det snu hele situasjonen. Da blir forskjellen mellom blokkene bare fem mandater i stedet for tolv, og det betyr at alt kan skje, sier Todal Jenssen.

Vekt på miljø

Han mener det kan se ut som MDG har overtatt Venstres posisjon som miljøparti.

– En av de tingene som har skjedd, er at både Venstre og SV har lagt mindre vekt på miljøpolitikk, men mer på de sakene Høyre og Arbeiderpartiet er opptatt av, sier valgforskeren.

MDG har dermed fått et friere spillerom og mindre konkurranse fra de andre «miljøpartiene».

Men også hjemmesitterne kan bli avgjørende for valgresultatet.

– Særlig Arbeiderpartiet, men også Frp, kan bli rammet om folk ikke stemmer. De trenger gode enkeltsaker for å engasjere velgerne. Høyre vil derimot kunne tjene på lav valgdeltakelse, sier Todal Jenssen.