BARNAS VALG 2019: Barn kan ikke stemme, men de har rett til å bli hørt. Før valget kan barna lære om politikk på nettsiden barnasvalg.no.

ILLUSTRASJONSBILDE: SHUTTERSTOCK / NTB SCANPIX

Barnas valg 2017

PolitikkHvordan ville Norge sett ut hvis barna fikk bestemme? Det får vi svar på i det aller første valget for barn.

 • © NTB
 • Published:
 • Updated:

Før høstens stortingsvalg vil alle barn og unge fra 5. til 10. klasse få muligheten til å stemme i barnas eget valg. Barnas valg arrangeres av organisasjonen Redd Barna.

– Vi tror at dette får flere til å snakke om politikk ved middagsbordet, sier Tirill Sjøvoll til nyhetsbyrået NTB.

Tirill Sjøvoll er politisk rådgiver i Redd Barna. Hun har ansvar for Barnas valg.

Egne partiprogram for barn

Redd Barna ga partiene i oppdrag å presentere sin politikk på en engasjerende og barnevennlig måte.

Alle partier har levert et partiprogram og en videopresentasjon om seg selv. Partiprogrammene og videoene er publisert på nettsiden barnasvalg.no.

Rett til å bli hørt

– Programmet presenterer hele politikken til det enkelte partiet, ikke bare det vi voksne tror barn er opptatt av. Spørsmålene de stiller, viser at barn er opptatt av det samme som voksne, og det er viktig at vi ikke definerer tema for dem.

– Selv om ikke barn har stemmerett, har de rett til å bli hørt, og det er det vi prøver å oppnå her, sier Sjøvoll.

Torsdag 7. september er selve «Barnas valgdag»

Valgprogram for barn

I stortingsvalget i 2013 ble åtte partier valgt inn på Stortinget. Det er disse åtte partiene barna kan lære om og stemme på i Barnas Valg.

Fremskrittspartiet (Frp)

Vi vil at du skal få̊ bestemme mest mulig over ditt eget liv. Men det er også̊ viktig at det er noen som kan ta vare på deg når du ikke kan gjøre det selv.

Viktigst for Frp:

 • sykehjemsplass til de som trenger det
 • bedre veier i hele Norge
 • hjelpe flyktninger der de er
 • dyrepoliti i hele Norge
 • mindre skatt, så folk kan beholde pengene sine selv

Lenke til barnepartiprogrammet til Frp
Hjemmeside: frp.no

Arbeiderpartiet (Ap)

Alle skal med. Fordi alle trengs. Det er kjernen i Arbeiderpartiets politikk. Vi vil at alle skal ha like muligheter, uansett hvem vi er og hvor vi bor.

Viktigst for Ap:

 • arbeid
 • kunnskap
 • helse og klima

Lenke til barnepartiprogrammet til Ap
Hjemmeside: arbeiderpartiet.no

Høyre (H)

Vi vil at landet vårt skal bli bedre å bo i, uten at det skjer store og voldsomme forandringer. Og så må̊ politikerne huske på at alle mennesker er forskjellige.

Viktigst for Høyre:

 • ha verdens beste skole
 • lage nye jobber
 • syke må få hjelp raskt
 • mer politi og forsvar
 • ta vare på jorda.

Lenke til barnepartiprogrammet til H
Hjemmeside: hoyre.no

Kristelig Folkeparti (KrF)

Alle mennesker er verdifulle og har like stor verdi. Politikken må̊ ta hensyn til miljøet og de menneskene som kommer etter oss.

Viktigst for KrF:

 • tidlig innsats i skolen med flere lærere
 • mer tid for familier sammen
 • et samfunn som tar vare på alle
 • kamp mot fattigdom og for rettferdig i verden
 • ta vare på miljøet.

Lenke til barnepartiprogrammet til KrF
Hjemmeside: krf.no

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Baserer seg på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper, solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

Viktigst for MDG:

 • respekt for matfatet
 • grønt næringsliv
 • livskvalitet
 • dyrevern
 • klima

Lenke til barnepartiprogrammet til MDG
Hjemmeside: mdg.no

Senterpartiet (Sp)

Vi kan samarbeide med både høyre‐ og venstresiden av andre politiske partier. Nå før valget i høst, har vi sagt at vi har mest lyst til å samarbeide med Arbeiderpartiet.

Viktigst for Sp:

 • norsk mat
 • tjenester nær folk
 • nei til sentralisering
 • ta naturen i bruk
 • trygghet for deg og dine

Lenke til barnepartiprogrammet til Sp
Hjemmeside: senterpartiet.no

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Vi er opptatt av at verden skal være rettferdig og at alle barn og voksne skal ha like muligheter til å ha et fint liv. Da må̊ vi også̊ passe på jordkloden vår.

Viktigst for SV:

 • færre fattige barn
 • nok lærere på skolen
 • ta vare på jorda vår og ikke ta opp mer olje
 • alle skal ha et sted å bo
 • fellesskapets penger skal brukes på alle

Lenke til barnepartiprogrammet til SV
Hjemmeside: sv.no

Venstre (V)

Gjennom vår politikk vil vi gi frihet til hver enkelt, samtidig som vi tar vare på hverandre. Frihet betyr at du skal få̊ bestemme over deg selv.

Viktigste saker for V:

 • sørge for at Norge har verdens beste lærere
 • ta vare på naturen og dyrene
 • også̊ fattige barn får gå i barnehagen og på SFO
 • gjøre det lettere og tryggere å lage nye jobber
 • det skal være lov å være annerledes

Lenke til barnepartiprogrammet til V
Hjemmeside: venstre.no

Most Read