RIBBA TIL SKINNET: Leder i Rogaland Bondelag Marit Epletveit under Norges Bondelags «Opptog for norsk landbruk» i Oslo tidligere i mai.

FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN / NTB SCANPIX

Regjeringen tapte saken om støtte til bøndene

PolitikkDet er flertall på Stortinget for å gi mer penger til bøndene enn regjeringens forslag. Det sørger Venstre og KrF for sammen med de rødgrønne partiene.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Bondeorganisasjonene brøt i vår forhandlingene med staten om årets jordbruksoppgjør. Det innebærer at statens tilbud ble oversendt til Stortinget og næringskomiteen. Komiteen skal etter planen si sin mening om saken 8. juni.

BRUDD: Merete Furuberg (f.v.), leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, og landbruks- og matminister Jon Georg Dale under en pressekonferanse om resultatet av forhandlingene i jordbruksoppgjøret.

FOTO: VEGARD WIVESTAD GRØTT / NTB SCANPIX

Det siste tilbudet fra staten før bruddet var på 550 millioner kroner, mens bøndenes opprinnelige krav var på 1,45 milliarder kroner.

Fakta om jordbruksavtalen

  • Jordbruksavtalen forhandles fram i jordbruksoppgjøret.
  • Avtalen er et resultat av forhandlinger mellom staten og bøndenes organisasjoner, som forhandler på vegne av alle bønder.
  • Jordbruksavtalen setter priser, økonomiske overføringer og andre tiltak som skal sikre bøndene inntekt. Til gjengjeld skal bøndene nå de målene for produksjon som Stortinget setter for norsk jordbruk.
  • Jordbruksavtalen gjelder i ett år fra og med 1. juli.

KrF: Tilbudet er ikke godt nok

– KrF har hele tiden sagt at regjeringens tilbud til bøndene ikke er godt nok. Det er ikke i tråd med nylig vedtatt jordbrukspolitikk i Stortinget, sier Line Henriette Hjemdal. Hun er partiets landbrukspolitiske talskvinne.

– Vi er klare til å gjøre en jobb på Stortinget og håper også at andre partier er det, legger hun når hun blir intervjuet av nyhetsbyrået NTB.
Venstre og KrF mener beløpet må opp.

Det er også flertall for å endre støtten slik at små og mellomstore bruk får mer enn regjeringen la opp til. Det melder NRK. Ifølge kanalen har KrF antydet at det totale beløpet bør ligge på omkring 790 millioner kroner.

Saken kan sendes tilbake

– Vi mener Stortinget bør sende saken tilbake til regjeringen, sier Venstres Pål Farstad i Venstre,

– Regjeringen må strekke seg lengre, kalle inn til nye forhandlinger og komme med et nytt tilbud til bøndene, fortsetter han.

Men Knut Storberget har ingen tro på mer penger fra Høyre og Frp. Han representerer Arbeiderpartiet.

– Jeg klarer ikke å legge skjul på at jeg har liten tillit til at regjeringen og regjeringspartiene kan klare å få til noe konstruktivt med dette, sier Storberget.

Stortinget kan gjøre vedtak

Stortinget kan nå vedta et detaljert oppgjør. Men det vil være svært krevende fordi verken Høyre og Frp ikke sitter rundt forhandlingsbordet.

Det er fordi Stortinget ikke har den ekspertisen som regjerings-apparatet har til å regne på økonomiske følgene. Dessuten er de ikke i samme stilling som bøndenes organisasjoner til å stille spørsmål ved forslagene.

NTB skriver at det derfor er en løsning som er mer sannsynlig. Den går ut på at Stortinget vedtar det totale beløpet, samt noen helt konkrete bindinger. Deretter ber partene om å sluttføre forhandlingene innenfor dette handlingsrommet.

NEI TIL MER STØTTE: Morten Ørsal Johansen fra Frp avviser å øke budsjettstøtten til bøndene for å komme Venstre og KrF i møte om jordbruksoppgjøret.

ARKIVFOTO: GORM KALLESTAD / NTB SCANPIX

– Steil holdning

Regjeringen hadde samtaler med Venstre og KrF om jordbruksoppgjøret. Da var budskapet klart fra Frps landbrukspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen: Det kommer ikke på tale med mer i budsjettoverføringer enn staten la opp til i sitt opprinnelige tilbud.

Geir Pollestad fra Senterpartiet er leder i næringskomiteens på Stortinget. Han er godt fornøyd med utviklingen. Senterpartiet har hele tiden krevd langt mer til bøndene.

– Dette viser at de partiene som var med og la offensive formuleringer inn i jordbruksmeldingen, står ved de lovnadene som der ble gitt, sier han.

Pollestad er overrasket over regjeringspartienes «steile holdning» i tolkningen av meldingen.

– Jeg er veldig positiv til at vi skal bidra til å få et flertall som gir et godt jordbruksoppgjør denne våren, sier han.