FORTSATT KONFLIKT: For femti år siden startet Israel et angrep mot Egypt. Ringvirkningene av denne krigen kan fortsatt merkes i Midtøsten og resten av verden. Israelske tropper utenfor Rafah sør på Gazastripen 5. juni 1967.

ARKIVFOTO: REUTERS / NTB SCANPIX

Israelsk okkupasjon i 50 år

SamfunnPalestinerne har levd under israelsk okkupasjon siden 1967. Lite tyder på at de vil få sin frihet med det første.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

5. juni 1967 brøt seksdagerskrigen ut. Den endte med at israelske styrker okkuperte Øst-Jerusalem, Vestbredden, Gazastripen, Sinaihalvøya og Golanhøydene.

Et samlet verdenssamfunn har slått fast at okkupasjonen er ulovlig. FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger krevd tilbaketrekning. Israel har aldri etterkommet FN-resolusjonen. Men på grunn av støtten fra USA har Israel aldri blitt straffet.

Fakta om Israels okkupasjon

  • Under seksdagerskrigen mellom 5. og 10. juni 1967 okkuperte israelske styrker Vestbredden og Øst-Jerusalem, som var under jordansk kontroll, Gazastripen, som var under egyptisk kontroll, Sinaihalvøya i Egypt og Golanhøydene i Syria.
  • I 1979 inngikk landet en fredsavtale med Egypt og trakk seg ut av Sinaihalvøya.
  • I 1993 ble Oslo-avtalen inngått. Som et resultat fikk palestinerne kontroll over 18 prosent av Vestbredden.
  • I 2005 trakk Israel sine styrker ut av Gazastripen og avviklet koloniene som var etablert der.
  • FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner de siste 50 årene slått fast at Israels okkupasjon er ulovlig og krevd full tilbaketrekning.

Kilder: OCHA, OHCHR, CIA, NTB

Israel har 400 bosetninger

Få måneder etter at seksdagerskrigen var over, besluttet den daværende arbeiderpartiregjeringen i Israel å kolonisere de okkuperte områdene.

I dag lever det rundt 800.000 israelere i over 400 strategisk plasserte bosetninger i Øst-Jerusalem, på Vestbredden og Golanhøydene. Alle er opprettet i strid med folkeretten.

Israel kontrollerer også vannet i området. Landet har bygd høye murer og vakttårn, og de har etablert et komplisert veisystem som palestinere nektes å bruke, alt beskyttet av soldater.

Okkupasjon til tross for fredsavtale

Offisielt heter det at okkupasjonen er midlertidig, i påvente av en endelig fredsavtale med palestinerne og araberstatene. Men okkupasjonen fortsetter til tross for fredsavtalene Israel har inngått med Egypt og Jordan.

Israelske høyrenasjonalister viser ofte til Bibelen når de skal argumentere for at områdene tilhører det jødiske folk.

Les også: Israel vil bygge flere hus i okkupert område

Menneskerettsorganisasjon er kritisk

– Soldatene gjør bare det de får ordre om. Det er det israelske samfunnet og våre ledere som har besluttet å okkupere Palestina og sende hæren, politiet og sikkerhetstjenesten vår dit, sier Hagai El-Ad. Han er leder for den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B’Tselem.

Oslo-avtalen skulle være det første steget på vei mot israelsk tilbaketrekning. Men slik gikk det ikke.

Palestinerne har i dag selvstyre i åtte byer på Vestbredden, samt på Gazastripen. Men israelske soldater kommer og går som de vil og bestemmer hvem og hva som slipper inn og ut.

Tusenvis av drepte

Den 50 år lange okkupasjonen krever fortsatt ofte menneskeliv. 11.000 palestinere er drept bare de siste 30 årene. Over 20 prosent av dem var barn. Det viser tall fra B’Tselem.

1.650 israelere er i samme periode drept i angrep, sammenstøt og terroraksjoner. 35 prosent av dem er medlemmer av sikkerhetsstyrkene. For hvert israelske barn som er drept, drepes det over 15 palestinske barn.

– Israel er en sterk okkupantmakt

– Israelske ledere forsøker å framstille det som om det er to likeverdige parter i denne krigen. Men det er langt fra sant. Israel er en sterk okkupantmakt. Og palestinerne er et okkupert og undertrykt folk, sier Hagai El-Ad.

B’Tselem har i flere tiår dokumentert palestinernes hverdag under okkupasjon. Organisasjonen konkluderer med at overgrepene er grove og mange.

JERUSALEM: Israel feiret nylig «gjenforeningen» av Jerusalem. Israelske styrker okkuperte den østlige delen av byen i 1967.

FOTO: RONEN ZVULUN / REUTERS / NTB SCANPIX

Et folk bak murene

Palestinere nektes byggetillatelse, får husene revet og olivenlunder jevnet av bulldosere. Alle former for motstand straffes hardt, rundt 850.000 palestinere har sittet i israelsk fangenskap siden seksdagerskrigen, over 100.000 av dem barn.

– Israel holder i dag rundt 6.800 politiske fanger, blant dem over 300 barn ned i tolvårsalderen, forteller Laith Abu Zeyad. Han arbeider i den palestinske fangeorganisasjonen Addameer.

FANGET: Palestinerne på Vestbredden lever under et strengt, israelsk okkupasjonsregime.

FOTO: REUTERS / NTB SCANPIX

– Mishandling og tortur i fengsel

Steinkasting mot soldater straffes nå med minst fire års fengsel. Mishandling og tortur av fanger er ifølge Zeyad utbredt.

– Det er helt meningsløst å kalle dette en midlertidig okkupasjon. Den har pågått i 50 år. Og ingenting tyder på at den vil opphøre med det første, sier El-Ed.

STEIN OG SLYNGE: Palestinske ungdommer bruker stein og slynge i sin kamp mot israelske okkupanter, men står overfor en mektig motstander som bruker 20 prosent av statsbudsjettet på forsvaret.

ARKIVFOTO: MOHAMAD TOTOKMAN / REUTERS / NTB SCANPIX