EN GLOBAL VANNKRISE: I årene som kommer, vil akutt vannmangel bli en test på menneskenes evne til å forvalte denne livsviktige fellesressursen.

ILLUSTRASJONSFOTO: SHUTTERSTOCK / NTB SCANPIX

FN advarer mot vannmangel

MiljøFNs generalsekretær er bekymret for vannet i verden. Han sier etterspørselen etter ferskvann kommer til å stige med over 40 prosent innen 2050.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Minst en firedel av verdens befolkning vil bo i land med mangel på rent vann. Det sa generalsekretær António Guterres til Sikkerhetsrådet denne uka.

BEKYMRET: Generalsekretær António Guterres sa tirsdag at minst en firedel av verdens befolkning vil bo i land med «kronisk eller tilbakevendende» mangel på rent vann

ARKIVFOTO: REUTERS / NTB SCANPIX

Presset på tilgang til vann øker i alle regioner, sa Guterres. Tre firedeler av de 193 medlemslandene i FN deler elver eller innsjøområder med sine naboland.

Fakta om ferskvann

  • Ferskvann er vann med bare et lite innhold av salter. Det er derfor annerledes enn saltvann og brakkvann.
  • Ferskvann utgjør bare rundt 3 prosent av alt vann i verden.
  • Tilgang på ferskvann er livsviktig for mange arter på jorda.

Kilde: Wikipedia

Vi risikerer økt konflikt

– Vann, fred og sikkerhet er uløselig knyttet. Uten effektiv styring av våre vannressurser risikerer vi økt konflikt mellom samfunn og økte spenninger mellom nasjoner, sa Guterres.

FN er klare til å delta i diplomati for å sørge for at kampen om vann ikke utløser konflikter.

Mange konflikter om vann

Bolivia har for tiden formannskapet i Sikkerhetsrådet. Landet ledes av president Evo Morales. Han sa at det siden 1947 har det vært rundt 37 konflikter mellom land knyttet til vann.

– Hvis dagens forbruksmønster fortsetter uforminsket, vil to tredeler av verdens befolkning oppleve vannmangel som en daglig realitet innen 2025, sa Morales.

I 2017 mangler mer enn 800 millioner mennesker tilgang til trygt drikkevann. Mer enn 2,5 milliarder mennesker har ikke engang helt grunnleggende toalettforhold. Det sa Evo Morales.