MOTTAR MANGE ANMELDELSER: I dette rommet på politihuset i Bergen har Vest politidistrikt jobbet med operasjon «Dark Room» i snart halvannet år.

FOTO: SIMEN SUNDFJORD OTTERLEI / NRK / NTB SCANPIX

Overgrepsofre tør stå fram

SamfunnFlere anmelder overgrep på nettet. Det skjer etter at politiet startet å etterforske det som er kjent som Operasjon Dark Room. 

  • © NTB
  • Publisert:
  • Oppdatert:

Nå får Barnehuset i Bergen en egen spesialgruppe for nett-overgrep.

Mange av sakene gruppen skal jobbe med, er typiske nettovergrepssaker. Det gjelder saker hvor barn er blitt lurt, lokket og truet til å sende fra seg bilder og videoer med seksualisert innhold. Oftest er det bilder av dem selv. I noen tilfeller dreier det seg også om fysiske møter med en overgriper.

Gruppen består av tre personer med spesialkunnskap om overgrep mot barn.

HJELPER POLITIET: Statens barnehus bistår politiet med å gjennomføre avhør av barn som kan ha blitt utsatt for seksuelle overgrep.

ILLUSTRASJONSFOTO: LINN CATHRIN OLSEN / NTB SCANPIX

Mange strenge dommer de siste årene

De siste årene har antall slike saker gått kraftig opp i retten. Det har kommet mange strenge dommer mot voksne menn som har begått nettovergrep. Ofte dreier det seg om over ti barn. Overgrepene har gjerne skjedd gjennom chattekanaler på nettet.

Fakta om Dark Room-saken

  • Operasjon Dark Room startet i januar 2016. Det skjedde etter at en etterforsker i Vest politidistrikt kom over det som kunne se ut til å være større nettverk for overgrep. Saken som etterforskeren jobbet med, var mot en ung mann i Bergen i 2015.
  • I alt har politiet enten opprettet eller etterforsket 84 saker. Sakene gjelder seksuelt misbruk av minst 300 barn. De fleste sakene omfatter deling, produksjon og befatning med bilder og filmer som viser seksuelle overgrep mot barn. Men det er også saker som omfatter fysiske overgrep mot egne barn og barn i utlandet.
  • Av de 84 sakene er 37 i Vest politidistrikt. To av sakene er i utlandet, en i Sverige og en i Danmark.
  • Siden 20. november 2016 er det opprettet 33 nye saker i prosjektet. 13 av disse sakene tilhører Vest politidistrikt. 20 av de nye sakene er sendt til andre politidistrikter.
  • Minst 51 personer er involvert i sakene, alle er menn.

– Vår erfaring er at denne type overgrep får like store konsekvenser som andre typer seksuelle overgrep. Vi vet at det er mye skam og skyldfølelse knyttet til hendelsene, sier Marion Ophaug. Hun er arbeider ved Barnehuset i Bergen.

Operasjon Dark Room

Barnehuset sørger for tilrettelagte avhør i saker om nettrelaterte overgrep mot barn og unge. På halvannet år har Barnehuset i Bergen gjennomført 74 slike avhør.

Det er politiet i Bergen som har stått for etterforskning i den store Operasjon Dark Room. Så langt har Vest politidistrikt opprettet eller etterforsket 84 saker som gjelder seksuelt misbruk av barn.

– Oppmerksomheten dette feltet har fått, har gjort at flere tør å stå fram med det de har opplevd, sier Marion Ophaug ved Barnehuset.

Les også: Redd Barna: – Ikke bare politiets oppgave å avsløre overgrep

Vanskelige saker

Det finnes til sammen elleve barnehus her i landet. De har Norges fremste ekspertise på avhør av barn.

Det er ofte svært vanskelig å skaffe bevis for å dømme tiltalte i overgrepssaker. Det er fordi barnets forklaring er det viktigste beviset, og den settes ofte opp mot forklaringen til den tiltalte.

Det trengs helt egne avhørsmetoder for å få svar det ikke er tvil om. Det har erfaringer fra rettssaker har vist. Da må man unngå for eksempel ledende spørsmål.