FRUKTBARHETEN SYNKER: Det fødes stadig færre barn i Norge og alderen til kvinner som føder øker.

FOTO: FRANK MAY / NTB SCANPIX

Vi får færre barn

HelseFødselstallene i Norge faller dramatisk. Arbeidsledighet og dårlige økonomiske tider er trolig årsaken.

  • © NTB
  • Publisert:
  • Oppdatert:

Fruktbarheten i Norge var i fjor på sitt laveste siden 2009. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Etter flere år med økning snudde utviklingen. Mens den økonomiske usikkerheten vokste fra år til år, falt fruktbarhetstallene  like mye.

I 2002 fødte hver kvinne i snitt 1,75 barn, og det økte jevnt til 1,98. Men i kjølvannet av finanskrisen har tallene gått ned hvert år. I fjor var fruktbarhetstallet 1,71, viser SSBs tall.

Finanskrisen som startet det hele

– Våre funn viser at lokal arbeidsledighet har fått større negativ betydning for det å få første og tredje barn etter 2009. Det sier seniorforsker Trude Lappegård ved Statistisk sentralbyrå og Universitetet i Oslo.

Den globale finanskrisen kom høsten 2008 da den amerikanske banken Lehman Brothers gikk konkurs. Rentene steg kraftig, og det ble vanskeligere for bedrifter å låne penger. Dette fikk store følger for verdensøkonomien.

ARBEID VIKTIG: Arbeid har blitt viktigere for dem som planlegger å få sitt første barn.

FOTO: LISE ÅSERUD / NTB SCANPIX

Jobb kommer i første rekke

Norsk økonomi klarte seg relativt greit gjennom krisen. Likevel slet mange bedrifter som baserte seg på eksport. Mange nordmenn opplevde økonomien som sårbar. Denne usikkerheten er trolig forklaringen på at mange ble mer forsiktige med å etablere familie eller skaffe flere barn.

– Våre resultater viser at å være i arbeid har blitt viktigere for dem som planlegger å få sitt første barn. I tillegg ser vi at stadig flere ønsker arbeidserfaring før de får sitt første barn, sier forsker Lars Dommermuth.

Oljekrisen spiller inn

Det ser også ut til at den særnorske oljekrisen – som ble utløst i 2013 av et kraftig fall i oljeprisen – har påvirket vordende foreldre. Færre enn tidligere velger å få tre eller flere barn, og denne trenden har forsterket seg de siste årene.

– Det er ikke bare den generelle usikkerheten i samfunnet som spiller inn. Også arbeidsledigheten i den enkelte kommune har fått større betydning og gjør at tobarnsmødrene nøler med å få barn nummer tre, sier Lappegård.