UTSATT FOR SEKSUELLE OVERGREP: De fleste av barna som skal ha blitt utsatt for seksuelle overgrep er jenter som var mellom 7 og 16 år da overgrepene skjedde.

ILLUSTRASJONSFOTO: SHUTTERSTOCK / NTB SCANPIX

«Tysfjord-sakene er en nasjonal tragedie»

SamfunnDe mange overgrepssakene i Tysfjord kommune er en nasjonal tragedie. De er så omfattende at regjeringen må engasjere seg, sier sametingspresident Vibeke Larsen.

  • © NTB
  • Publisert:
  • Oppdatert:

«Det er på tide at ansvarlige nasjonale myndigheter engasjerer seg i denne saken. Situasjonen i Tysfjord er så alvorlig at det er behov for ekstraordinære tiltak»

SORG OG VANTRO: Sametingspresident Vibeke Larsen sier hun har fulgt situasjonen i Tysfjord kommune med sorg og vantro.

Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Det skriver sametingspresidenten i et åpent brev til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

Fakta om Tysfjord-sakene

  • Tysfjord kommune (Divtasvuona suohkan på samisk) ligger i Nordland fylke og har ca. 2000 innbyggere.
  • Politiet i Nordland etterforsker over 120 sedelighetssaker i Tysfjord kommune.
  • Totalt er over 80 personer mistenkt. Alle de mistenkte bor i Tysfjord.
  • Det er registrert mer enn 70 fornærmede, i all hovedsak jenter.
  • Størstedelen av de angivelige overgrepene har skjedd i kommunen.
  • Det er registrert tre trusselsaker.

(Kilde: Politiet i Nordland)

– Jeg har selv blitt kontaktet av overgrepsofre som sier at kommunen ikke gir den hjelp de trenger. Omfanget av tragedien er blitt så stort at det ikke er realistisk å tro at en liten kommune vil kunne håndtere dette alene, skriver Larsen.

Over 80 er mistenkt

Politiet i Nordland etterforsker over 120 sedelighetssaker i Tysfjord. Totalt er over 80 personer mistenk. En av dem er siktet i elleve saker. Alle de mistenkte bor i Tysfjord.

Totalt er det registrert mer enn 70 fornærmede. De fleste er jenter som var i alderen 7–16 år da de seksuelle overgrepene skal ha blitt begått. Flesteparten av overgrepene har ifølge politiet skjedd i kommunen, og enkelte av sakene er opptil 40 år gamle.

– Overgrepssakene i Tysfjord kommune er blitt en nasjonal tragedie, sier Vibeke Larsen.

Også politiet er overrasket

Politiet startet etterforskning for snart et år siden. Det skjedde etter at elleve kvinner og menn fra Tysfjord sto fram med sine overgrepshistorier i VG. Selv politiet er overrasket over sakens voldsomme omfang.

– Jeg kjenner ikke til noe tilsvarende med samme omfang. Sakene omhandler svært alvorlige straffesaker. Det dreier seg om voldtekt, andre former for seksuell omgang og seksuelle krenkelser. Det sier politiadvokat Øyvind Rengård i Nordland politidistrikt til NTB.

Samiske samfunn mangler tiltro

Sametingspresidenten mener at taushet og tabuer hindrer at slike overgrep stanses. Hun viser også til forskning som forteller at de samiske samfunnene er preget av manglende tiltro til politi og hjelpeapparat i overgrepssaker.

Hun forteller at hun flere ganger har tatt opp behovet for et behandlingsapparat med samisk språk- og kulturkompetanse. Hun mener også det bør forskes mer på dette temaet i de samiske samfunnene.

– Foreløpig har vi ikke fått klare svar, sier Larsen. Hun ber Amundsen og Horne ta grep for å bidra til større tillit mellom den lulesamiske minoriteten og det norske storsamfunnet.