TRIST: For mange fører mobbing til psykiske problemer.

Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix

Stortinget vil la mobbeofre søke om erstatning

HelseDet bør lages en egen ordning for oppreisning for mobbeofre i tilfeller der skolene har sviktet i oppfølgingen. Det mener utdanningskomiteen på Stortinget.

  • © NTB
  • Publisert:
  • Oppdatert:

– Jeg tror det vil være viktig for elever som har fått ødelagt sin skoletid på grunn av mobbing, sier stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad fra Høyre.

– Kanskje det blir lettere å legge mobbingen bak seg hvis man kan få kompensasjon for det man har vært gjennom. Det vil også være et signal til skolene og til andre om at samfunnet tar mobbing på alvor, sier hun.

Hvordan ordningen skal være og hvordan den vil fungere, skal Utdanningsdepartementet nå se nærmere på.

Fakta om mobbing

  • Mobbing kan kort beskrives som gjentatt negativ eller ondsinnet oppførsel fra en eller flere personer. Den er rettet mot en person som har vanskelig for å forsvare seg. Beskrivelsen er laget av psykolog Dan Olweus.
  • For at noe skal kalles mobbing, er det ikke nok at noen opptrer aggressivt. Oppførselen må gjentas. Det må også være en ubalanse i styrkeforholdet mellom partene.  Den eller de som mobber, må være den sterkeste parten, eller i hvert fall oppfattes slik.
  • Mobbing er ikke konflikt, men en type overgrep.
  • Til enhver tid mobbes rundt 63.000 barn og unge i Norge. Belastningen medfører blant annet betydelig økt risiko for å få psykiske plager og lidelser.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Komiteen vil ha med oppreisning

Regjeringen har laget et forslag til ny lov om mobbing. Utdanningskomiteen på Stortinget var tirsdag klar med sitt arbeid om denne loven.

Arbeiderpartiet klager på at oppreisning ikke er med i lovforslaget. Det vil hele komiteen ha med. Derfor mener partiet at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre må gi seg.

– Det er en enstemmig komité som nå gir beskjed til kunnskapsministeren om å få på plass en slik ordning, sier Christian Tynning Bjørnø fra Arbeiderpartiet.

Mange blir mobbet på skolen

Sju av ti barn og unge som blir mobbet, sier at mobbingen skjer når de er på skolen. Det viser funn fra chattetjenesten «snakkeommobbing.no».

Bare 9 prosent av dem som oppsøker tjenesten, sier at de kun blir mobbet på nett. Det melder NRK.

Skolene skal nå få en såkalt aktivitetsplikt. Den kommer istedenfor enkeltvedtak i mobbesaker, mener flertallet i komiteen.

Dette betyr at skolene får en klarere plikt til å følge med og gripe inn i mobbing. De må også dokumentere hva de gjør. Om skolen ikke gjør jobben sin, må den i verste fall betale dagbøter.

Forening frykter svakere rettigheter

Den endringen er tidligere kritisert av Foreningen Mobbing i Skolen. De frykter at elevenes rettigheter blir svakere.

Arbeiderpartiet er også bekymret for dette. Partiet mener det ikke er noe i veien for å beholde enkeltvedtaket, samtidig som man innfører en sterkere plikt til å handle.

– Det er ikke et enten-eller. Det handler om rettssikkerheten til alle parter som er innblandet i en mobbesak, sier Bjørnø.

PÅ SKOLEN: Skolene får en klarere plikt til å følge med og gripe inn i mobbing.

Illustrasjonsfoto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

Komiteen vil ha mobbeombud

Flertallet i komiteen valgte også å beholde Fylkesmannen som den som behandler klager. Det er til tross for at mange mener ordningen ikke har fungert godt nok.

Anders Tyvand i Kristelig Folkeparti mener likevel at Fylkesmannen er den beste løsningen. Han understreker at Fylkesmannen er den som behandler klager for opplæringsloven ellers.

Men hele komiteen er enig om at det bør opprettes mobbeombud i alle fylker. Disse ombudene skal ikke ha noen rett til å straffe.

– De skal være et lavterskeltilbud som det skal være lett å ta kontakt med hvis man føler behov for hjelp, sier Tyvand. Han legger til at ombudene skal jobbe for å forebygge mobbing og dessuten ha en funksjon som «vaktbikkje».