SMITTEFRYKT: 2200 rein må bøte med livet selv om trolig bare et fåtall er smittet av skrantesyken.

Foto: Gunnar Lier / SCANPIX

Mer enn 2000 rein må slaktes

HelseHele villreinstammen i Nordfjella skal utryddes for å hindre spredning av skrantesyke. Det har landbruksministeren bestemt.

 • © NTB
 • Publisert:
 • Oppdatert:

Det betyr at bortimot 2.200 rein – det vil si 10 prosent av all norsk villrein – skal slaktes ned, og at hele området blir lagt øde i mange år.

– Rådene var helt entydige fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet, og det var det som avgjorde. Til tross for at jeg gjentatte ganger spurte dem om det var noen måte å unngå dette på, var rådet alltid det samme. Det sier landbruksminister Jon Georg Dale til NTB.

Han har derfor bestemt at man skal følge rådet om å slakte ned dyrene. Men han stiller noen betingelser. Fagetatene får frist til 15. juni med å lage en plan. Den skal beskrive hvordan nedlaktningen skal foregå, og hvordan man skal hindre smitte.

Fakta om skrantesyken

 • Skrantesyken, eller CWD (Chronic Wasting Disease), er en prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos ulike hjortedyr i Nord-Amerika. Den er 100 prosent dødelig.
 • Sykdommen er påvist hos tre villrein og to elger i Norge. Dette er første gang sykdommen er påvist i Europa.
 • Det er ikke rapportert tilfeller av overføring av CWD til husdyr.
 • Sykdommen skyldes en unormal form av et protein som kalles prionprotein. Den smitter trolig til andre dyr gjennom kontakt med kroppsvæsker.
 • Hjernevevet får et karakteristisk svampaktig utseende. Sykdommen gir avmagring, unormal oppførsel, ukoordinerte bevegelser, tap av kroppsfunksjoner og død.
 • Det finnes ulike typer av prionsykdommer hos dyr. De mest kjente er skrapesyke hos sau, kugalskap (BSE) hos storfe og CWD hos hjortedyr. Av disse tilstandene er det bare BSE hos storfe som man vet kan smitte til mennesker.
 • Mattilsynet gikk 19. april inn for å avlive hele villreinstammen på vel 2.000 dyr i Nordfjella, der sykdommen er påvist, for å hindre smitte.
 • Nordfjella, eller Skarvheimen, er høyfjellsområdene mellom Jotunheimen og Hardangervidda i Oppland (Vang), Buskerud (Hemsedal, Ål og Hol), Hordaland (Ulvik) og Sogn og Fjordane (Aurland og Lærdal).

Kilde: Veterinærinstituttet, SNL, NTB

Få dyr er syke

Beslutningen har vært vanskelig fordi det trolig er svært få dyr som er syke. Fagetatene mener det kan dreie seg om bare mellom fem og 40 dyr.

Målet er at hele villreinstammen skal være borte innen 1. mai neste år. Dale setter som betingelse at slakteperioden blir så kort som mulig. Han sier også at hensynet til dyrevelferd skal ivaretas.

– Det betyr for eksempel at man bør unngå å ta ut høydrektige dyr. Det er viktig at dette blir gjennomført så skånsomt som mulig, sier han.

Jakta er allerede i gang

Dale sier at lokale forvaltere allerede har fått tillatelse til å sette i gang jakt, men at man altså skal unngå høydrektige simler.

Hvordan avlivningen rent praktisk skal foregå, er ennå ikke avklart. Spørsmålet er om så mange rein kan skytes gjennom jakt, eller om man må drive dyrene inn i inngjerdinger og sette opp et mobilt slakteri.

Reinen skal tilbake

Det skal også lages en plan for å bygge opp igjen villreinstammen i Nordfjella mellom Hardangervidda og Jotunheimen så snart som mulig.

Da skal man vurdere om det er mulig å bygge opp en ny stamme før det er gått fem år etter at slakten er avsluttet, eller om man må vente enda lenger. Skrantesyke har en inkubasjonstid på to år.

Det var i fjor at det ble oppdaget tre tilfeller av den fryktede sykdommen Chronic Wasting Disease, eller skrantesyke, i Nordfjella.

Det er første gang sykdommen er påvist i Norge og Europa, og aller første gang den er påvist hos rein.

Smittefrykt er bakgrunnen for at over 2000 rein skal slaktes. Illustrasjon: Nyhetsgrafikk.

Nyhetsgrafikk